สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 13
เล่มที่ ๑๓
เรื่องที่ ๑ เรือนไทย
เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย
เรื่องที่ ๓ หัตถกรรมพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย
เรื่องที่ ๕ นาฏศิลป์ไทย
เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย
เรื่องที่ ๗ การละเล่นของไทย
เรื่องที่ ๘ อาหารไทย
เรื่องที่ ๙ การประดิษฐ์ผักและผลไม้
เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๓ / เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย / ตุ๊กตาสำหรับเด็กเล่น

ตุ๊กตาสำหรับเด็กเล่น
ตุ๊กตาสำหรับเด็กเล่น

ตุ๊กตาประเภทนี้ มักทำอย่างง่ายๆ เมื่อเด็กเล่นสกปรกแล้ว ยังแก้ออกมาซักรีดได้ด้วย สามารถจะทำให้เด็กเล่นได้ภายใน ๒-๓ นาที คือ ตุ๊กตาที่ใช้ผ้าแถบของผู้หญิง หรือผ้าขาวม้าของพ่อมาม้วนปลายสองข้างเข้าหากัน จนมาชนกันที่กลางผืนผ้า แล้วหักปลายด้านบน เอาทางม้วนออก แล้วใช้เชือกผูก เด็กเล็กๆ ชอบมาก เพราะอุ้มสะดวก
ตุ๊กตาที่ทำจากผ้าขาวม้า
ตุ๊กตาที่ทำจากผ้าขาวม้า
ปัจจุบันตุ๊กตาผ้ามีวิวัฒนาการไปไกลมาก มีการใช้ผ้ามาตัดเย็บเป็นส่วนต่างๆ ของร่างกาย ยัดนุ่นเป็นตัวคนอย่างเรียบร้อย เขียนหน้า สวมเสื้อผ้า และมีเครื่องประดับ สำหรับอุ้มเล่นได้ นอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาตัวสัตว์ยัดนุ่นเป็นแมว เต่า ช้าง สุนัข ฯลฯ ผ้าที่ใช้เย็บตุ๊กตา มักเป็นผ้าดอก สีฉูดฉาด ตุ๊กตามีหลายขนาด จะอุ้มเล่นก็ได้ ขึ้นไปขี่เล่นก็ได้ ไม่แตกหักเสียหายง่าย จึงไม่เป็นอันตรายกับเด็ก บางทีประดิษฐ์เป็นตัวหนอนยาวๆ สำหรับให้เด็กกอดนอน
ตุ๊กตาของไทยแท้อีกอย่างหนึ่งคือ ตุ๊กตากระดาษ เช่น ตุ๊กตาหมู การทำจะเริ่มต้นด้วยการปั้นหุ่นด้วยดิน ตากหุ่นให้แห้ง แล้วเอากระดาษสา หรือกระดาษหนังสือพิมพ์มาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้ได้ขนาดตามความเหมาะสม แล้วแช่น้ำพอนุ่ม ต่อไป จึงเอาน้ำมันทาหุ่นดิน แล้วนำกระดาษชื้นๆ มาทาแป้งเปียก ปิดไปบนหุ่นหลายๆ ชั้นให้หนาพอ เมื่อกรีดกระดาษออกจากหุ่นแล้ว จึงปิดรอยกรีดด้วย กระดาษทาแป้งเปียก เสร็จแล้วนำออกตากแดดจัดๆ ให้แห้งสนิท ทาสีแดง แล้วแต่งแต้มตัวหมูให้น่าดู ตุ๊กตาหมูนี้จะทำหลายขนาด เพื่อให้เด็กอุ้มได้ และขึ้นขี่ได้ โดยตุ๊กตาไม่เสียหาย ปัจจุบันนี้ นอกจากตุ๊กตาหมูแล้ว ยังมีตุ๊กตาม้าลาย ยีราฟ ฯลฯ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป