สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา / สำหรับเด็กระดับเล็ก

สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ทุกคนเคยเจ็บป่วย ไม่มากก็น้อย เวลาป่วยต้องกินยา สมัยคุณย่าคุณยายยังเล็ก มียาไทย หรือยาแผนโบราณ ซึ่งส่วนมากทำเป็นรูปยาผงชงกิน หรือกวาดคอ เดี๋ยวนี้ เรามีทั้งยาแผนโบราณ และยาปัจจุบัน
ยาได้จากพืชและสัตว์หลายชนิด พืชที่นำมาใช้เป็นยา เช่น กระเทียม ข่าขมิ้น ผักบุ้ง ไพล กระเจี๊ยบ ฯลฯ ส่วนสัตว์นั้น เราใช้อวัยวะบางอย่างเป็นยา เช่น เขากวาง นอแรด งาช้าง ฯลฯ นอกจากนี้ ยาอาจสกัดได้จากจุลชีพ เช่น เพนิซิลลินได้จากเชื้อรา แร่ธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติก็ใช้เป็นยาได้ เช่น เกลือกำมะถัน ดีเกลือ สารส้ม เป็นต้น ปัจจุบันมีวิธีการสังเคราะห์ให้ได้ยาหลายชนิด
ยามิได้มีรสขมทุกชนิดอย่างที่กลัวกัน ยาบางชนิดมีรสหวาน เช่น ยาเข้าชะเอมเทศ น้ำอ้อย ยาบางชนิดมีรสเปรี้ยว เช่น ยาที่เข้ามะนาว นอกจากนี้ยายังมีรสฝาด รสเผ็ด รสเค็ม รสจืด ทั้งนี้ขึ้นกับตัวยาที่ใช้
ยาแผนปัจจุบัน หรือยาฝรั่งมีการเพิ่มรสและกลิ่นให้น่ากินยิ่งขึ้น มีทั้งชนิดที่ใช้ภายใน เช่น ยาน้ำ ยาเม็ด ยาใส่แค็ปซูลสำหรับกิน และยาฉีด ชนิดที่ใช้ภายนอก เช่น ยาทาแผล ยาทาผิวหนังเวลาคัน ยาหยอดตา และยาหยอดหูเป็นต้น
การใช้ยาต้องระมัดระวัง เพราะยาแต่ละชนิดออกฤทธิ์แตกต่างกันไป การใช้ยาผิดเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เด็กๆ จึงไม่ควรกินยาด้วยตนเอง
หัวข้อถัดไป