สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู / การใช้ความร้อนและความเย็นในการบำบัดรักษา

การใช้ความร้อนและความเย็นในการบำบัดรักษา
การใช้ความร้อนและความเย็นในการบำบัดรักษา

ความร้อนสามารถนำมาใช้ในการรักษาได้ เช่น เมื่อมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นที่ส่วนหนึ่งของร่างกาย เราก็มักใช้กระเป๋าน้ำร้อน ใส่น้ำร้อนที่ร้อนจัด พันทับด้วยผ้า เพื่อให้ความร้อนค่อยๆ คลายออกมา แล้ววางลงบนบริเวณที่เจ็บปวด หรืออาจประคบ โดยการใช้ผ้ามัดเป็นลูกประคบ จุ่มลงในน้ำร้อนที่ร้อนพอทนได้ ประคบลงบนบริเวณนั้น เมื่อความร้อนเข้าสู่ร่างกาย ไปยังบริเวณที่เจ็บปวด ความร้อนจะทำให้บริเวณนั้นร้อนขึ้น ความร้อนจะทำให้ความรู้สึกเจ็บปวดลดลง ขณะเดียวกัน ทำให้หลอดเลือดขยายตัว เป็นผลให้มีเลือดไปหล่อเลี้ยงบริเวณนั้นมากขึ้น ทำให้หายรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ถ้าเกิดการฟกช้ำขึ้นใหม่ๆ ไม่ควรใช้ความร้อนในการรักษา เพราะจะทำให้เกิดการบวมและเจ็บปวดมากขึ้น ควรใช้ความเย็นประคบก่อน โดยใช้ลูกประคบจุ่มน้ำเย็นจัด หรือใช้ผ้าห่อก้อนน้ำแข็งประคบลงบนบริเวณฟกช้ำ ความเย็นจะมีผลให้อาการเจ็บปวด ที่บริเวณนั้นลดลง หลอดเลือดจะหดตัว ทำให้อาการบวมยุบลงอย่างรวดเร็ว ถ้ามีตกเลือดในบริเวณที่ฟกช้ำ ก็จะทำให้เลือดหยุดได้ หลังจากการใช้ความเย็นรักษาแล้ว ๑ ถึง ๒ วัน จึงจะใช้ความร้อนในการรักษาต่อไป
การใช้กระเป๋าน้ำร้อน พันด้วยผ้าบำบัดรักษาบริเวณที่เจ็บปวด
การใช้กระเป๋าน้ำร้อน พันด้วยผ้าบำบัดรักษาบริเวณที่เจ็บปวด
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป