สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู / การพัก

การพัก
การพัก

การให้มีการพักของส่วนที่เจ็บปวด หรือฟกช้ำ จะทำให้อาการเจ็บปวดลดลง และหายได้เร็วยิ่งขึ้น เช่น ข้อเท้าแพลง ก็ต้องใช้ผ้ายืดพันรอบข้อเท้าให้แน่นพอสมควร เป็นการประคองข้อเท้าไว้ และบังคับให้การเคลื่อนไหวของส่วนนั้นลดลง ขณะเดียวกันเมื่อมีโอกาสยกส่วนที่เจ็บปวด หรือฟกช้ำให้สูงขึ้นได้ ก็ควรยกไว้เสมอ เพราะการปล่อยให้ส่วนที่เจ็บปวดและฟกช้ำ ห้อยลงอยู่เสมอ จะทำให้มีการคั่งของเลือดและน้ำเหลือง เป็นเหตุให้เกิดการบวม และหายช้ายิ่งขึ้น การยกส่วนที่เจ็บปวด และฟกช้ำ ขึ้นสูงไว้เสมอ เช่น เวลานอนเอาหมอนรองส่วนนั้นให้สูงขึ้นกว่าระดับเดิม จะทำให้การไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลือง ดีขึ้น และทำให้บริเวณฟกช้ำ และเจ็บปวดหายเร็วขึ้นด้วย เมื่อหายเจ็บปวดแล้ว ควรออกกำลังกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณที่เราให้พักนั้น กลับแข็งแรงขึ้นเหมือนเดิม ขณะเดียวกันก็ให้มีการเหยียดและงอ ข้อที่เคยให้พักการใช้งาน และข้อที่อยู่ใกล้เคียงให้มีการเคลื่อนไหวเหมือนข้อปกติ เพื่อป้องกันการติดยึดของข้อจนงอไม่เข้า หรือเหยียดไม่ออก
การพักโดยการใช้ผ้ายืดพันบริเวณข้ออักเสบหรือฉีกขาด
การพักโดยการใช้ผ้ายืดพันบริเวณข้ออักเสบหรือฉีกขาด
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป