สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู / การใช้กระแสน้ำร้อนวน

การใช้กระแสน้ำร้อนวน
การใช้กระแสน้ำร้อนวน

ในการบำบัดรักษาด้วยการแช่แขนหรือขา ข้างที่ไม่สามารถเหยียดหรืองอได้ ลงในถังน้ำร้อน จะช่วยทำให้ส่วนนั้นได้รับประโยชน์ของความร้อนจากน้ำร้อน ขณะเดียวกันน้ำจะช่วยพยุงให้ส่วนนั้นลอยตัวขึ้นตลอดเวลา ทำให้ออกกำลังกายได้โดยสะดวก ไม่ต้องใช้แรงมาก เพราะไม่ต้องออกแรงสู้กับแรงดึงดูดของโลก หรือน้ำหนักของส่วนนั้นๆ ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดกระดูก ภายหลังการถอดเฝือก และอัมพาตต่างๆ เป็นต้น ถังน้ำนี้จะมีมอเตอร์ไฟฟ้า หมุนปั๊มน้ำให้พ่นน้ำร่วมกับฟองอากาศ ผสมกันออกมาปะทะส่วนที่แช่ลงในถังน้ำนี้ ทำให้เกิดการนวดเบาๆ และจะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกที่อยู่บริเวณผิวออกไป บางครั้งอาจเติมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคลงไปด้วย เพื่อช่วยชะล้างบาดแผลให้สะอาดได้ดีอีกด้วย เราเรียกถังน้ำนี้ว่า "ถังน้ำวน" ซึ่งมีอยู่หลายขนาด คือ ขนาดแช่ได้เฉพาะแขนขา ขนาดแช่ได้ครึ่งตัว และขนาดใหญ่จนสามารถแช่ได้ทั้งตัว ผลที่ได้รับเป็นผลรวม คือ ความร้อน แรงพยุงของน้ำ แรงนวดจากการปะทะของกระแสน้ำ
การใช้กระแสน้ำร้อนวนจะให้ผลในการบำบัดรักษาทั้งในด้านความร้อน การนวดและการออกกำลังกาย
การใช้กระแสน้ำร้อนวนจะให้ผลในการบำบัดรักษาทั้งในด้านความร้อน การนวดและการออกกำลังกาย
การออกกำลังกายในถังน้ำวนนี้จะทำได้ทั้งการออกแรงต้านกับทิศทางของกระแสน้ำ และใช้กระแสน้ำเป็นแรงช่วยในการเคลื่อนไหว ทำให้ได้ผลทั้งการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อพร้อมกันไปด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป