สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ / โภชนาการกับสุขภาพ

โภชนาการกับสุขภาพ
โภชนาการกับสุขภาพ

จากสิ่งที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า โภชนาการมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของเรา การปฏิบัติตนในสิ่งต่อไปนี้จะทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

๑. กินอาหารหลัก ๕ หมู่ให้ครบ ได้แก่ อาหารพวกเนื้อสัตว์ ไข่ นมและถั่วเมล็ดแห้ง อาหารประเภทนี้จะให้โปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ อาหารพวกข้าว เผือก มัน และน้ำตาล ให้กำลังงานและโปรตีน แต่ปริมาณและคุณภาพของโปรตีนด้วยด้อยกว่าพวกเนื้อสัตว์ เฉพาะน้ำตาลให้แต่กำลังงานอย่างเดียว ผักและผลไม้วิตามินและเกลือแร่หลายชนิดตลอดจนใยอาหารด้วย ส่วนไขมัน เป็นแหล่งอาหารที่ให้กำลังงานที่ดี และน้ำมันพืชบางชนิดให้กรดไลโนเลอิกด้วย ในแต่ละวันถ้ากินอาหารทั้ง ๕ หมู่ ให้ครบถ้วน โอกาสที่จะขาดสารอาหารย่อมเป็นไปได้ยาก และไม่ต้องไปหายาบำรุงมากินให้เสียเงิน

๒. รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ทุกคนควรชั่งน้ำหนักตนเองอย่างน้อยเดือนละครั้ง ถ้าผอมไปก็กินอาหารที่มีประโยชน์ น้ำหนักจะได้เพิ่ม ถ้าอ้วนไปก็กินให้น้อยลง ร่วมกับการออกกำลังกายให้มากขึ้น ไม่ละเลยตนเองถึงขั้นเกิดภาวะแทรกซ้อนจากอ้วนหรือผอมแล้ว


๓. กินไขมันในขนาดที่พอเหมาะ ไม่กินไขมันมากเกินไป และต้องกินน้ำมันพืชที่ให้กรดไลโนเลอิกเป็นประจำด้วย

๔. กินใยอาหารอย่างสม่ำเสมอ ใยอาหารทำให้การขับถ่ายอุจจาระเป็นไปตามปกติ และป้องกันโรคหลายชนิดด้วย

๕. กินน้ำตาลแต่พอควร การกินน้ำตาลมาก ๆ มีผลร้ายต่อสุขภาพได้ เด็กที่กินของหวานมาก อมลูกกวาดและทอฟฟี่ แล้วไม่แปรงฟัน จะเป็นโรคฟัน ผุซึ่งมีผลทำให้การกินอาหารเป็นไปได้ไม่ดี นอกจากนี้คนที่กินหวานมาก ๆ จะอ้วน และมีไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือด

๖. ไม่กินโซเดียมมาก โซเดียมมีมากในเกลือนอกจากนี้ยังพบในอาหารธรรมชาติ เช่น เนื้อสัตว์ นม สารบางชนิดที่ใช้ในการปรุงอาหาร เช่น ผงชูรส ผงฟู ผู้ที่กินโซเดียมมาก ๆ มีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงได้มากกว่าผู้ที่กินโซเดียมน้อย

๗. ระวังเรื่องดื่มเหล้า แม้ว่าเหล้าที่กินจะถูกเผาผลาญให้กำลังงานได้ก็จริง แต่เราไม่จัดเหล้าเป็นสารอาหาร เพราะผลที่ได้ไม่คุ้มกับอันตรายที่เหล้าคุกคามสุขภาพ คนติดเหล้ามักเป็นโรคขาดสารอาหารได้หลายชนิด เช่น โรคขาดโปรตีนและแคลอรี โรคเหน็บชา เมื่อกินเหล้าไปนาน ๆ ตับถูกทำลายยิ่งทำให้การขาดสารอาหารรุนแรงมากขึ้น

ถ้าทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการหมั่นสำรวจตนเองว่ากินอะไรขาดไปบ้าง กินอะไรเกินไปบ้าง แล้วลองปฏิรูปการกินให้เข้ามาทางสายกลาง ๗ ประการที่กล่าวมาแล้ว นอกจากจะมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติแล้ว ยังมีผลในการลดปัญหาทุพโภชนาการของประเทศด้วย
หัวข้อก่อนหน้า