สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท / สำหรับเด็กระดับเล็ก

สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เด็กชายคนหนึ่ง ชอบสูดดมเศษผ้าชุบน้ำมันผสมสี

คนขับรถบรรทุก รับประทานยาแก้ง่วงทุกคืนที่ขับรถในตอนดึก

ชายหนุ่มคนหนึ่ง สูบบุหรี่วันละ ๒ ซอง

ลุงคนงานก่อสร้างดื่มสุรา เมามาย ท้าตีท้าต่อยทุกคนที่เดินผ่านไป

หญิงสาวรูปร่างผอมซีด แอบสูบเฮโรอีน หรือที่เราเรียกกันว่า ผงขาว อย่างกระหาย

เด็กวัยรุ่นพากันไปสูบกัญชาในห้องเช่าแคบๆ

บุคคลเหล่านี้กำลังประพฤติตนไปในทางที่เสื่อมน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะเขาติดยาเสพติด

เบียร์ เหล้า บุหรี่ เป็น
ยาเสพติดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นเดียวกับการสูดดมน้ำมันระเหย เช่น น้ำมันเบนซิน และน้ำมันผสมสี

ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน กัญชา เป็น
ยาเสพติดที่ให้โทษร้ายแรงมาก คนที่ติดยาเสพติดเหล่านี้ มักจะมีรูปร่างผอม ซูบซีด มีอาการมึนเมา ซึม เชื่องช้า กระวนกระวาย บางครั้งกลับมีอาการคลุ้มคลั่ง ประสาทหลอน หวาดกลัว ตื่นเต้น น่าสงสารมาก
  คนที่สูบฝิ่น สูบเฮโรอีน นั้น เป็นคนที่มีอนาคตมืดมน เมื่อเขามีเฮโรอีนสูบ เขาจะเกิดความอยาก รู้สึกเจ็บปวด กระวนกระวาย ดิ้นรน และมีความทุกข์อย่างยิ่ง คนติดยาเสพติดจึงเหมือนกับคนที่ตายทั้งเป็น
คนติดยาเสพติด ยอมทำผิดทำชั่ว เพียงเพื่อให้ได้เสพยาเสพติดนั้น

คน
ติดยาเสพติด เป็นผู้ที่อ่อนแอ ยอมแพ้ต่อความอยากอันชั่วร้าย

เด็กๆ ทั้งหลาย จึงควรระมัดระวังตน มิให้ถูกชักนำให้ทดลองสูดดม หรือสูบ หรือรับประทาน
ยาเสพติด เพราะเมื่อได้ลองไปครั้งหนึ่งแล้ว อาจเกิดความรู้สึกอยากลองอีกครั้งหนึ่ง จนกลายเป็นการเสพติดในที่สุด
ยาเสพติดมีพิษร้าย ทำลายทรัยพ์สิน และทำลายชีวิตของเรา เราจึงพึงหลีกเลี่ยงละเว้น และไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งชั่วร้ายนี้
หัวข้อถัดไป