สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / กะบังลมหย่อน

กะบังลมหย่อน
กะบังลมหย่อน

กะบังลมหย่อน หมายถึงการหย่อนของผนัง ช่องคลอดด้านหน้าหรือด้านหลัง และหรือมีการเคลื่อน ต่ำลงมาของมดลูก ภาวะผิดปกตินี้ มักพบในหญิง ที่คลอดบุตรหลายครั้ง และมีประวัติการคลอดบุตรยาก คลอดแล้วไม่ได้เย็บฝีเย็บหรือเย็บไม่ดี ส่วนใหญ่พบในหญิงที่มีอายุมาก หรือวัยหมดประจำเดือนแล้ว ส่วน หญิงที่ไม่เคยมีบุตรก็มีพบบ้าง

ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยทั้ง สองข้าง หลังจากยืนนานๆ ไอ จาม หรือยกของหนัก แล้วรู้สึกเหมือนมีก้อนเนื้อจุก ที่บริเวณปากช่องคลอด ถ้าเป็นมากต้องผ่าตัดซ่อมแซมผนังช่องคลอด หรืออาจ ต้องตัดมดลูกออก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป