สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ภาวะนี้หมายถึง การมีปัสสาวะรั่วหรือเล็ดออกมา ทำให้บริเวณช่องคลอดเปียกชื้น จำแนกได้เป็น ๔ ชนิด คือ

๑. ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ชนิดแท้

คือ ปัสสาวะไหลเล็ดตลอดเวลา ไม่ว่าหลับหรือตื่น เกิดจากรูรั่วของระบบขับถ่ายปัสสาวะ อาจเป็นมาแต่กำเนิด หรือเกิดหลังคลอดบุตรลำบาก หรือหลังผ่าตัดทำให้เกิดรูรั่ว

๒. ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ชนิดปัสสาวะท้น

เกิดจากการมีปัสสาวะคั่งอยู่เป็นเวลานาน ทำให้กระเพาะปัสสาวะขยายตัวเต็มที่ รั้งให้หูรูดเปิดอ้า ปัสสาวะไหลเอ่อออกมาแบบน้ำท่วมทำนบ

๓. ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ชนิดรีบด่วน

เกิดเพราะความผิดปกติของกล้ามเนื้อหูรูด เป็นผลจากความผิดปกติทางจิตใจเป็นส่วนใหญ่ โดยปกติกลั้นได้ แต่เมื่อคิดจะถ่าย กระเพาะปัสสาวะจะอยู่นอกระบบประสาททันที บีบปัสสาวะเล็ดออกมา แต่ตอนกลางคืนมักไม่ค่อยเป็น

๔. ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ชนิดเครียด

หมายถึง การมีปัสสาวะเล็ดขณะมีการเพิ่มความดันในช่องท้อง ทันทีทันใด เช่น ขณะไอ จาม หัวเราะ เล่นกีฬา แรกๆ มักเป็นร่วมกับท่ายืน ต่อมาแม้แต่นั่งหรือนอนก็เป็น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป