สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / นรีเวชวิทยาในเด็ก

นรีเวชวิทยาในเด็ก
นรีเวชวิทยาในเด็ก

ทารกและเด็กหญิงที่กำลังเจริญเติบโต จนเกือบจะถึงวัยรุ่น อาจมีปัญหาในด้านโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์หญิงหรือนรีเวช ที่พบบ่อย ได้แก่

๑. ทารกแรกเกิด อาจมีเลือดออกทางช่องคลอดได้ อันเป็นผลจากฮอร์โมนของมารดาที่ผ่านเข้ามาในร่างกายของทารกในครรภ์ อาการนี้จะหายไปได้เองภายหลังคลอด ๑ สัปดาห์

๒. เยื่อพรหมจารีไม่เปิด มารดาอาจสังเกตเห็นตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ ต้องพยายามแยกจาก มีการอักเสบของช่องคลอด แล้วทำให้มีการติดกันระหว่างแคมทั้งสอง มองเผินๆ จะแยกจากกันไม่ออก สำหรับการแก้ไข จะกระทำเมื่อเด็กโตสู่วัยเจริญพันธุ์ จะเหมาะกว่า เพราะจะได้ค้นหาลักษณะของอวัยวะที่ผิดปกติอื่นๆ ได้ด้วย

๓. สิ่งแปลกปลอมในช่องคลอด เด็กจะถูกนำมาพบแพทย์ เนื่องจากมีตกขาว หรือมีเลือดออก ที่พบบ่อย คือ เมล็ดผลไม้ เศษกระดาษ เศษลูกโป่ง หรือ ปลิงเข้าช่องคลอด

การรักษา ต้องรีบเอาสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ออก

๔. เนื้องอก พบได้ในช่องท้องและอวัยวะเพศภายนอก ส่วนใหญ่เป็นเนื้องอกชนิดร้าย การตรวจเด็กต้องระวังไม่ให้เจ็บปวดมาก ถ้าจำเป็นอาจต้องใช้ยาสลบ เพื่อมิให้กระทบกระเทือนจิตใจมากเกินไป
หัวข้อก่อนหน้า