สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / สำหรับเด็กระดับเล็ก

สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เด็กๆ หลายคนคงจะรู้สึกดีใจ เมื่อทราบว่า แม่กำลังมีน้อง หรือ "ตั้งครรภ์" เพราะอีกไม่นานเกินรอ เด็กๆ จะมีน้องเป็นเพื่อนเล่น ไม่เหงาอีกต่อไป
ในท้องของแม่ นอกจากจะมีกระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับ ตับอ่อน และม้ามแล้ว ยังมีอวัยวะอีก ๒ ชนิด คือ "รังไข่" และ "มดลูก"
เมื่อไข่ได้รับการผสมพันธุ์กับเชื้อของพ่อ ไข่จะเจริญไปเป็นน้องของเด็กๆ โดยปกติไข่และเชื้อของพ่อมีขนาดเล็กมากอยู่แล้ว เมื่อน้องของเด็กๆ เริ่มมีชีวิตขึ้นมาจึงมีขนาดเล็กมากด้วย ระยะต่อมาน้องของเด็กๆ จะมีขนาดโตขึ้น แต่ก็ยังมีอวัยวะต่างๆ ไม่ครบ ไม่สามารถออกมามีชีวิตอยู่นอกท้องแม่ได้ น้องของเด็กๆ ต้องอาศัยอยู่ในท้องของแม่ โดยอยู่ในมดลูกเป็นเวลาประมาณ ๙ เดือน เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต จนมีอวัยวะครบทุกอย่าง และอวัยวะเหล่านั้นสามารถทำงานได้เอง เมื่อน้องของเด็กๆ พร้อมที่จะออกมามีชีวิตอยู่ภายนอกท้องแม่ได้แล้ว แม่จะเจ็บท้อง และในที่สุดก็คลอดน้องของเด็กๆ ออกมา อวัยวะทั้งสองนี้ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ รังไข่ทำหน้าที่ผลิตไข่ ส่วนมดลูกเป็นที่อาศัยของน้องของเด็ก หรือตัวเด็กๆ เอง ขณะที่อยู่ในท้องของแม่
ในระหว่างที่น้องของเด็กๆ อยู่ในท้องของแม่นั้น น้องของเด็กๆ ต้องอาศัยอาหาร และออกซิเจนจากแม่ ใช้ในการดำรงชีวิต แม่จะบำรุงร่างกาย และรักษาสุขภาพให้ดีอยู่ตลอดเวลา แม่จะไปหาแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์เป็นระยะๆ ไปจนครบกำหนดคลอด เพื่อตรวจดุว่า น้องของเด็กๆ เจริญเติบโตตามปกติหรือไม่ ตลอดจนขอคำแนะนำต่างๆ มาปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อน้องของเด็กๆ จะได้เจริญเติบโตเต็มที่ แข็งแรง และคลอดอย่างปลอดภัย
หัวข้อถัดไป