สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 9
เล่มที่ ๙
เรื่องที่ ๑ เรื่องของยา
เรื่องที่ ๒ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
เรื่องที่ ๔ การทำแท้ง
เรื่องที่ ๕ การสาธารณสุข
เรื่องที่ ๖ โรคมะเร็ง
เรื่องที่ ๗ รังสีวิทยา
เรื่องที่ ๘ ฟันและเหงือกของเรา
เรื่องที่ ๙ เวชศาสตร์ชันสูตร
เรื่องที่ ๑๐ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่องที่ ๑๑ นิติเวชศาสตร์
เรื่องที่ ๑๒ โภชนาการ
เรื่องที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่องที่ ๓ วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เด็กๆ ทุกคนมีพ่อและแม่ เด็กๆ หลายคนมีพี่และน้องด้วย พ่อ แม่ พี่ น้อง และตัวเรารวมกันเป็นครอบครัว ถ้าครอบครัวของเรามีบ้านที่น่าอยู่ มีอาหารกินอย่างสมบูรณ์ มีเงินสำหรับซื้อของเล่น และของใช้ที่จำเป็นต่างๆ ก็นับได้ว่า เราเป็นเด็กที่โชคดีมาก ยิ่งพ่อแม่มีเวลาที่จะพูดคุย เล่นสนุก และพาลูกๆ ไปเที่ยวบ้าง ลูกจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าทีเดียว
แต่นั้นแหละ เด็กๆ ก็ไม่ได้โชคดีเหมือนกันไปทุกคน พ่อแม่หลายคนอาจบอกลูกว่า ปัจจุบันนี้ อาหารการกิน และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น เงินที่หามาได้ก็ไม่ค่อยพอที่จะใช้จ่าย งานที่มีรายได้สูงก็หายาก ทั้งนี้ เพราะมีคนเกิดเพิ่มขึ้นมาก จึงต้องแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ และมีการแข่งขัน ในการหางานทำกันมากขึ้น
สำหรับครอบครัวที่พ่อออกไปทำงานนอกบ้านคนเดียว แม่อยู่บ้านก็จะทำงานบ้าน ทำอาหารและขนมอร่อยๆ ไว้ให้ลูกกิน แต่ก็มีอีกหลายครอบครัวที่แม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน เพื่อช่วยหาเงินมาให้เพียงพอสำหรับใช้จ่าย ดังนั้น เวลาที่พ่อแม่จะใกล้ชิดเอาใจใส่ดูแลลูกก็จะน้อยลง สำหรับครอบครัวที่พ่อแม่มีลูกเพียง ๑-๒ คน คงจะไม่ลำบาก หรือมีปัญหาอะไรมากนัก แต่ถ้าพ่อแม่มีลูกมากเกินไป เงินรายได้ที่พ่อแม่หามาได้คงไม่เพียงพอที่จะซื้ออาหารดีๆ และหาซื้อของใช้ที่จำเป็นตามที่ต้องการได้ ยิ่งไปกว่านั้นเวลาที่พ่อแม่จะได้พูดคุย และสนุกกับลูกๆ จะต้องลดน้อยลง เพราะพ่อแม่จะต้องทำงานหนักขึ้น ทำให้สุขภาพของพ่อแม่ทรุดโทรมลง โดยเฉพาะแม่ที่มีลูกมากๆ จะยิ่งทำให้สุขภาพทรุดโทรมรวดเร็วยิ่งขึ้น
ดังนั้นครอบครัวใดที่พ่อแม่มีลูกพอดี คือไม่เกิน ๒ คน ครอบครัวนั้นจะมีความสุข เพราะทุกคนจะมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย และจิตใจ วิธีที่จะมีลูกพอดีคือ ไม่ให้มีมากเกิน ๒ คน และเวลาใดที่ควรจะมีลูกนั้น มีวิธีการที่เรียกกันง่ายๆ ว่า วิธีวางแผนครอบครัว รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้น ตามโรงพยาบาล และศูนย์อนามัยทุกแห่ง พร้อมที่จะให้ความรู้ และให้บริการแก่พ่อแม่ที่สนใจตลอดเวลาอยู่แล้ว และถ้าเด็กๆ อยากทราบบ้าง ก็อาจจะพูดคุย และซักถามต่อจากพ่อแม่ได้
หัวข้อถัดไป