โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
คณะทำงาน
หลักการเขียนเรื่อง
กิจกรรม
รูปกิจกรรม
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

พิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แห่งที่ ๑๐๙
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประธานพิธี ฯพณฯ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
และรองประธานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐