โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
คณะทำงาน
หลักการเขียนเรื่อง
กิจกรรม
รูปกิจกรรม
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมกับ สโมสรไลออนส์สากล ภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรทรวงศึกษาธิการ
จัดดำเนินการ
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๓
การแข่งขันแต่งบทกลอน และการประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ ๙
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ถนนวิภาวดีรังสิต