โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
คณะทำงาน
หลักการเขียนเรื่อง
กิจกรรม
รูปกิจกรรม
๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คุณอ้น สราวุธ มาตรทอง มาร่วมใจช่วยสานต่องานของพ่อ ที่งานมหกรรมหนังสือ มาร่วมกันสานต่องานที่พ่อทำกันค่ะ เราเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ที่จะมาช่วยกันเพิ่มแสงสว่างแห่งปัญญาให้กับสังคม แล้วพบกันค่ะ #หนังสือของพ่อ #สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ #คิดถึงพ่อ...คิดถึงสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โครงการฯ ต้องขอขอบคุณศิลปินทุกท่านที่มาร่วมกัน ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ