สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ในตอนเช้า ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านตะวันออก ขับความมืดให้หายไป นกกาบินออกจากรัง ไปหาอาหาร มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ตื่นจากหลับ การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ไปบนท้องฟ้าสู่ด้านตะวันตก กำหนดเวลาเช้า สาย บ่าย เย็นของชาวโลก
ต้นไม้น้อยใหญ่ เกิดขึ้นมาบนโลกได้ เพราะมีวงอาทิตย์ให้ความร้อนและแสงสว่าง สัตว์และมนุษย์ได้อาศัยพืชผลไม้ดำรงชีวิต นับว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลก ล้วนแต่ต้องพึ่งพาอาศัยดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น
ดวงอาทิตย์เป็นลูกไฟดวงใหญ่ ลอยอยู่ในที่ว่างห่างโลกออกไป ลูกไฟนี้ใหญ่โตกว่าโลกมากมาย และร้อนจัดเหลือเกินด้วย จึงมีความสว่างจ้า มองดูด้วยตาเปล่าไม่ได้ ในตอนกลางวัน ที่เราเห็นดวงอาทิตย์ มีขนาดบนท้องฟ้าเล็กเท่าลูกมะพร้าว เป็นเพราะมันอยู่ห่างไกล ถึงร้อยห้าสิบล้านกิโลเมตร

การที่เราเห็นดวงอาทิตย์ เคลื่อนที่ข้ามท้องฟ้าจากด้านตะวันออกไปลับขอบฟ้าด้านตะวันตกทุกวัน จนอาจทำให้เข้าใจผิดว่า ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกนั้น ความจริงเป็นเพราะเราอยู่บนโลก ซึ่งมีสัณฐานทรงกลม และหมุนรอบตัวเองวันละรอบ จึงเห็นสิ่งทั้งหลายบนท้องฟ้าไกลออกไป เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวเคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้ารอบโลกวันละรอบ
คนสมัยโบราณ รู้สึกถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ต่อชีวิตทั้งหลายในโลก จึงบูชานับถือเป็นเทพเจ้า นักวิทยาศาสตร์สมัยนี้ศึกษาธรรมชาติของดวงอาทิตย์ เพราะเห็นความสำคัญเช่นเดียวกัน เราจึงมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดวงอาทิตย์ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์

ดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมานาน ก่อนที่จะมีสิ่งมีชีวิตใดๆ เกิดขึ้นบนโลก หรือก่อนที่โลกจะเกิดขึ้นเสียอีก และดวงอาทิตย์จะยังอยู่ส่องสว่าง และให้ความอบอุ่นแก่โลกเช่นนี้ อีกต่อไปเป็นเวลานาน

หัวข้อถัดไป