การทำนายอุปราคา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๒ อุปราคา / การทำนายอุปราคา

 การทำนายอุปราคา
การทำนายอุปราคา

จากความรู้เกี่ยวกับระนาบวิถีโคจรของโลกและดวงจันทร์ และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ เกี่ยวข้อง เช่น การถดถอยของเส้นโนด ทำให้เราสามารถคำนวณวันและเวลาในการเกิดอุปราคา ได้อย่างถูกต้อง ผิดไม่ถึงสองสามวินาที อีกทั้งสามารถบอกลักษณะ ของอุปราคาได้อย่างแน่นอน อีกด้วย การคำนวณจันทรุปราคาง่ายกว่าการคำนวณสุริยุปราคา โดยที่พฤติการณ์ของจันทรุปราคา เหมือนกันหมดในทุกแห่งที่มองเห็นจันทรุปราคาได้


หมู่ดาวซึ่งอยู่ตามภาคหนึ่งแห่งวิถีสุริยุปราคา พ.ศ. ๒๔๗๒ ถ่ายที่ปัตตานี

หัวข้อก่อนหน้า