สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๒ อุปราคา / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ตามนิยายปรัมปราของเราที่เกี่ยวกับ สุริยุปราคา และจันทรุปราคา มีกล่าวไว้ว่า พระอาทิตย์เทพบุตร พระจันทร์เทพบุตร เป็นเวรด้วยพระราหู มีความพยาบาทต่อกัน ถ้าเที่ยวไปในฟ้าพบกันเข้าเมื่อไร พระราหูก็เอามือบังไว้บ้าง หรือเอาปากอมเข้าไว้บ้าง พักหนึ่งแล้วพระราหูก็คลายออก พระอาทิตย์ พระจันทร์จึงส่องสว่าง ได้ดังเดิม  
ในโบราณกาล มนุษย์มีความหวาดกลัวต่อปรากฏการณ์เช่นนี้ ในเวลาต่อมานักปราชญ์ได้ให้ความรู้แจ้งเห็นจริงว่า สุริยุปราคา และจันทรุปราคา เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ มีขึ้นในโลกมาแล้วเป็นเวลาช้านาน เกิดเวลาดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกอยู่ในที่อันเหมาะสมกัน

หัวข้อถัดไป