สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ในท้องฟ้ามีดาว เราไม่เห็นดาวในเวลากลางวัน เพราะแสงแรงกล้าของดวงอาทิตย์ปิดบังแสงอ่อนจางของดวงดาวไว้หมด เมื่อแหงนมองท้องฟ้าในเวลากลางคืน ถ้าท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆ จะเห็นดวงดาวมากมายส่องแสงระยิบระยับอยู่ในท้องฟ้าอยู่ไกลแสนไกล
เราจึงรู้ว่า ในท้องฟ้า มีทั้งดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวต่างๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน
โลกมิใช่ผืนแผ่นดินแบนๆ ที่มีท้องฟ้าครอบอยู่ โลกเป็นวัตถุทรงกลมอยู่ในท้องฟ้าเช่นเดียวกับดาวอื่นๆ เมื่อเราอยู่บนโลก ท้องฟ้าก็คือ อาณาเขตรอบโลก ไกลออกไปไม่มีที่สิ้นสุด ดวงดาวที่เราเห็นส่องแสงกะพริบๆ อยู่ไกลมากเหล่านั้น คล้ายกับอยู่ประจำที่บนทรงกลมท้องฟ้า


ที่เราเห็นดาวหรือกลุ่มดาวแตกต่างกันไป ตามฤดูกาลในรอบปี ก็เพราะโลกของเรามิได้อยู่นิ่ง แต่เคลื่อนที่ไปเป็นวงเกือบกลม รอบดวงอาทิตย์ แต่เราอยู่บนโลก จึงรู้สึกตรงกันข้าม คือรู้สึกเหมือนทรงกลมท้องฟ้าเป็นฝ่ายหมุนไปรอบโลก และหมุนได้หนึ่งรอบเมื่อครบหนึ่งปีเช่นกัน  

หัวข้อถัดไป