สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๔ นก / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
นก บางชนิดบินได้สูงมาก นกที่บินได้สูงที่สุดคือห่าน ซึ่งบินได้สูง กว่า ๒๙,๐๐๐ ฟุต เคยปรากฏว่านกคอนดอร์ (condor) ในอเมริกาใต้บินชน กับเครื่องบินที่บินอยู่สูง ๒๐,๐๐๐ ฟุต นกทั่วๆ ไปบินไม่สูงเกินกว่า ๓,๐๐๐ ฟุต ในขณะอพยพย้ายถิ่น นกมักบินต่ำกว่าเมฆที่ลอยอยู่ต่ำสุด ไม่บินสูง ขึ้นไปมากกว่านั้น

แม้ว่า นกส่วนมากจะเป็นนกที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน แต่ก็มีนกจำนวนไม่น้อยที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ใกล้น้ำ และอาจว่ายน้ำ หรือดำน้ำได้ดี นกที่ได้ชื่อว่าว่ายน้ำเก่งที่สุด ได้แก่ นกลูน (loon) ซึ่งเป็นนกที่มีรูปร่างคล้ายเป็ด แต่มีปากแหลม อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือ นกลูนอาจดำลงไปใต้น้ำไล่ จับปลากินเป็นอาหาร นกแกนเนต (gannet) ซึ่งเป็นนกน้ำอีกชนิดหนึ่ง เป็นนกที่อาจดำน้ำได้เก่งอย่างยอดเยี่ยม นกแกนเนตอาจดำน้ำได้ลึกถึง ๖๐ หรือ ๑๐๐ ฟุต
นกกระทุง
นกกระทุง
นกบางชนิดมีปีกเล็กมากเมื่อเทียบกับลำตัวจนบินไม่ได้ นกที่บิน ไม่ได้เหล่านี้ เคลื่อนที่โดยวิ่งหรือเดินไปบนพื้นดิน อาศัยการกระพือปีก เพื่อพยุงลำตัวไปในขณะวิ่ง นกที่บินไม่ได้บางชนิดวิ่งได้เร็วมาก เช่น นกกระจอกเทศ ซึ่งอาจวิ่งได้เร็วถึง ๕๐ ไมล์ต่อชั่วโมง
โดยทั่วไป นกมีอายุยืนประมาณ ๕ ถึงกว่า ๕๐ ปี นกที่อายุยืนที่สุดได้แก่ นกราเวน (raven) อายุยืนกว่า ๖๙ ปี นกแก้วมาคอว์ (macaw) อายุ ยืนน้อยกว่านั้นเล็กน้อยคือประมาณ ๖๔ ปี

นก ได้ชื่อว่า เป็นนักเดินทางที่สามารถเดินทางได้เป็นระยะทางไกล ที่สุดในกระบวนสัตว์ นกที่เดินทางเก่งที่สุด ได้แก่ นกนางนวลแกลบ แห่งขั้วโลกเหนือ เมื่อถึงฤดูหนาวอากาศหนาวจัด นกนางนวลแกลบจะพา กันบินจากขั้วโลกเหนืออพยพไปอยู่ที่ขั้วโลกใต้ พอหมดฤดูหนาวก็ อพยพกลับถิ่นที่อยู่เดิม ปรากฏว่าในรอบหนึ่งปี นกชนิดนี้ต้องบินอพยพ เป็นระยะทางไกลถึง ๒๒,๐๐๐ ไมล์

นก ในโลกมีอยู่ประมาณ ๘,๖๐๐ ชนิด อาศัยอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง เฉพาะในประเทศไทยมี ๘๓๐ ชนิด บางชนิดเราไม่เคยพบเห็นเลย เพราะ เป็นนกที่อาศัยอยู่ในป่า หรือบนภูเขาสูง และบางชนิดเป็นนกประจำถิ่น มีเฉพาะในบางบริเวณ เช่น นกที่มีถิ่นอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีนกอยู่ประมาณ ๒๐๐ ชนิด
นกพิราบ
นกพิราบ
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า นกเกิดมีขึ้นบนโลกนานกว่า ๑๕๐ ล้านปีมา แล้วโดยมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลาน เห็นได้จากการที่หน้าแข้งของนกยังคงมีเกล็ดคล้ายเกล็ดของกิ้งก่า และจากการที่นกออกลูกเป็นไข่เช่นเดียวกับสัตว์เลื้อยคลาน แต่นกเจริญกว่า เพราะนกทำรัง ออกไข่ กกไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน สัตว์เลื้อยคลานไม่ทำเช่นนั้น

นกมีหลายขนาด นกบางชนิดมีตัวเล็กจนแทบจะกำไว้ในมือได้ แต่บางชนิดก็มีขนาดใหญ่กว่านั้นหลายสิบเท่า นกที่เล็กที่สุด ได้แก่ นกฮัมมิง (bee hummingbird) ซึ่งเป็นนกพื้นเมืองของคิวบา มีลำตัวยาวประมาณ สองนิ้ว หนักเพียงเศษหนึ่งส่วนสิบออนซ์ ส่วนนกกระจอกเทศซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในโลก อาจสูงได้ถึงแปดฟุต และหนักถึง ๓๐๐ ปอนด์
นกนางนวล
นกนางนวล
นกส่วนมากมีรูปร่างเพรียว หัวแหลมท้ายแหลม มีปีกสองปีก บิน ได้ในอากาศ ปีกของนกแต่ละชนิดมีความยาวแตกต่างกันไป นกที่มีปีก ยาวที่สุด ได้แก่ นกอัลบาทรอส (albatross) ซึ่งเป็นนกทะเลชนิดหนึ่งอาศัย อยู่ในมหาสมุทรในซีกโลกภาคใต้ เมื่อเหยียดปีกออกเต็มที่วัดจากปลายปีก ด้านหนึ่งถึง ปลายปีกอีกด้านหนึ่งอาจยาวได้ถึงสิบสองฟุต นกอัลบาทรอส อาจกางปีกบินร่อนอยู่ในอากาศได้นานหลายชั่วโมง แต่ไม่ใช่นกที่บินเร็วที่ สุด

การบินเร็วหรือบินช้าของนก ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ที่หน้าอก และอัตราการกระพือปีก นกที่บินได้เร็วมากๆ ได้แก่ นกจำพวก เหยี่ยว นกอินทรีบางชนิดบินได้เร็วถึง ๑๘๐ ไมล์ต่อชั่วโมง นับเป็นนกที่บินเร็วที่สุด นกนางแอ่นบินได้ประมาณ ๖๐-๗๐ ไมล์ต่อชั่วโมง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป