บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๔ นก / บทนำ

 บทนำ
ทุกๆ คนจะรู้จักและทราบกันดีว่า นกเป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่ง แต่มีน้อยคนนักที่สามารถจะให้คำจำกัดความว่า นก แตกต่างจากสัตว์อื่นๆ อย่างไรบ้าง จะว่ามีปีกบินได้ก็ไม่ถูกต้อง เสมอไป เพราะมีสัตว์อื่นๆ อีกหลายชนิดที่มีปีกบินได้ แต่ไม่ ใช่นก เช่น ค้างคาว ผีเสื้อ แมลง ฯลฯ และก็ยังมีนกหลายชนิด ที่มีปีก แต่บินไม่ได้เลย เช่น นกกระจอกเทศ นกกีวี นก เพนกวิน เป็นต้น

นกกีวี
นกกีวี
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป