ปากนก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๔ นก / ปากนก

 ปากนก
ปากนก

เนื่องจากมือหรือรยางค์ส่วนหน้าของนกเปลี่ยนไปเป็นปีก สำหรับบิน ดังนั้น การจับหาอาหารจึงกลายเป็นหน้าที่ของ ปากไป ปากนกจึงมีลักษณะผิดแปลกกันมาก ตามลักษณะ อาหารที่นกกิน และมีหลายรูปหลายแบบ ดังนี้
ปากนกกระทุง ๑. ปากนกกระทุง : มีปากใหญ่ยาวมากสำหรับกินปลา และยังมีถุงใต้คอสำหรับเก็บปลาไว้ด้วย
๒. ปากนกเป็ด : กินปลา ปู หอย สาหร่าย และวัชพืชในน้ำ ปากจึงแบนและริมขอบๆ ปากมักจะมีซี่เล็กๆ คล้ายตะแกรงกรองอาหารออกจากน้ำด้วย ปากนกเป็ด
ปากนกกระสา ๓. ปากนกกระสา นกกระยาง : มักจะยาวแหลมเพื่อใช้คุ้ยจับปลาในน้ำ ในโคลน
ปากนกปากห่าง ๔. ปากนกปากห่าง : ซึ่งกินหอยโข่งเป็นอาหาร เป็นโพรงตรงกลางปาก เพื่อจับหอยได้ถนัด
๕. ปากเหยี่ยว : มักจะแหลม คม งองุ้ม เพื่อใช้ในการฉีกเนื้อสัตว์ ปากเหยี่ยว
๖. ปากนกแก้ว : งองุ้มใหญ่ สำหรับฉีกผลไม้ เปลือกไม้ ปากนกแก้ว
ปากนกอีก๋อย ๗. ปากนกอีก๋อย นกกุลา : มักจะยาว โค้ง เพื่อใช้ในการคุ้ยเขี่ยหาไส้เดือนหรือหนอน ตามชายทะเล ตามโคลนเลน
ปากนกกระอัง ๘. ปากนกกะฮัง (หรือนกเงือก) : ใหญ่และยาวมาก ใช้ในการกินผลไม้ แต่การที่นกเงือกมีปากใหญ่ยาวผิดปกติ เนื่องจากเอาไว้อวดตัวเมีย หรืออวดกันเองมากกว่า
ปากนกหัวขวา๙. ปากนกหัวขวาน : แข็งแรง และแหลมมาก ใช้เคาะสับโขกต้นไม้ และมีลิ้นที่ยาวเหนียวมาก ใช้ในการจับตัวบุ้ง ตัวหนอน และแมลง
๑๐. ปากนกกินแมลง : มักจะแบน และกว้าง โคนปากมี "หนวด" ยาว เพื่อใช้ในการจับแมลง ปากนกกินแมลง
๑๑. ปากนกกระจอก นกกระจาบ : เป็นรูปกรวย เพื่อใช้ในการขบวัชพืชปากนกกระจอก
๑๒. ปากนกกินปลี : มักจะยาว และโค้ง เพื่อใช้ดูดน้ำหวาน ตามดอกไม้ปากนกกินปลี
ปากนกปากซ่อม ๑๓. ปากนกปากซ่อม : ยาวมาก และค่อนข้างอ่อนนุ่ม เพื่อจะได้ไว้ใช้จับตัวแมลง ตัวหนอน ตามเลน ตามโคลน
ปากนกอีโก้ง ๑๔. ปากนกอีโก้ง : มักจะหนา เป็นสันคมมาก เพื่อใช้ในการขบกัดพวกธัญพืชต่างๆ ในน้ำ และใช้ในการขบกัด หอย ปู ปลาต่างๆ
ปากนกอีกา ๑๕. ปากนกอีกา : หนาเป็นสัน แต่ค่อนข้างยาวคม เนื่องจากใช้ขบกัด หรือฉีกเนื้อสัตว์ต่างๆ กินเป็นอาหารด้วย นอกจากอาหารอื่นๆ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป