วิธีทำรังและลักษณะรังนก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๔ นก / วิธีทำรังและลักษณะรังนก

 วิธีทำรังและลักษณะรังนก
วิธีทำรังและลักษณะรังนก

ต่างก็มีลักษณะแปลกๆ กัน ไปมาก เป็นศิลปะตามธรรมชาติอีกแบบหนึ่ง รังที่นกทำได้ง่าย ที่สุดคือ รังที่ทำอยู่กับพื้นดิน พื้นทราย โดยนกจะทำเป็นแอ่ง เล็กๆ แล้วเอาใบไม้ใบหญ้ามารองทำให้นุ่ม บางครั้งพ่อนกแม่นกก็จะถอนขนอุยหรือขนคลุมตัวมารอง ทำให้นุ่มขึ้น พวกนกทะเลบางชนิด เช่น นกนางนวลแกลบ มักวางไข่ตามแอ่งหิน ตื้นๆ ตามเกาะแก่งกลางทะเล นกบางชนิดทำรังบนต้นไม้ โดย วางตามกิ่งไม้ วิธีทำรังของมันก็คือ พ่อนกแม่นกจะคาบเอากิ่ง ไม้แห้งๆ มาวางซ้อนๆ กันบนกิ่ง แล้วเอาใบไม้รองรัง เช่น พวกนกปากห่าง นกกระยาง นกกาน้ำ พวกนี้มักทำรังติดๆ กัน อยู่บนต้นไม้ใหญ่เดียวกัน ที่น่าประหลาดใจก็คือ พ่อนกแม่นกสามารถจะจำรังของมันได้อย่างแม่นยำมาก นกบางชนิดก็มีวิธีการทำรังอย่างวิจิตรพิสดารเหลือเชื่อ เช่น เอาดอกไม้สวยๆ เปลือกหอย หรือหินสวยๆ และใยแมงมุม มาประดับรังของมัน นกบางชนิดจะคาบเอาใบหญ้ามาสานกันทำรังที่สวยงามมาก เช่น นกกระจาบหัวเหลือง บางชนิดเอาใบไม้ ๒-๓ ใบมามัด รวมกัน เอาปากเจาะริมใบเหล่านั้น แล้วเอาใยแมงมุมมาเย็บ เข้าด้วยกันเป็นรัง จนพวกฝรั่งเรียกว่า นกช่างเย็บผ้า (tailorbird) เป็นต้น
รังนกกระจาบ
รังนกกระจาบ
นกบางชนิดจะเจาะต้นไม้เป็นโพรงใหญ่ แล้วเข้าไปทำ รังวางไข่ในนั้น เช่น พวกนกหัวขวาน นกกินเปี้ยว พวกนก เงือก นกกก นกกะวะ นกแกงหรือนกชนหิน เป็นต้น พวก นกฮูก นกเค้าแมว ก็ทำรังในโพรงเช่นกัน
นอกจากนี้ นกบางชนิดเจาะดินริมตลิ่งหรือหน้าผา หรือ ทำโพรงลงไปในดิน แล้วทำรังวางไข่ เช่น นกกระเต็นปักหลัก นกนางแอ่น (บางชนิด) และนกจาบคา หรือ นกกินผึ้ง เป็นต้น
รังนกนางนวลแกลบ
รังนกนางนวลแกลบ
สำหรับนกเจ้าฟ้าหรือนกตาพองที่ชาวบึงบอระเพ็ด จังหวัด นครสวรรค์เรียกกันนั้น เป็นนกชนิดเดียวเท่านั้นในโลกที่พบ และตั้งชื่อ ตามหลักสัตวศาสตร์โดยคนไทย ผู้พบได้อัญเชิญพระ นามของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ มาเป็นชื่อ นกชนิดนี้ นกพันธุ์นี้ทางผู้ค้นพบเชื่อว่า คงจะเจาะโพรงทำรัง ตามหาด หรือเกาะแก่งกลางน้ำคล้ายกับญาติของมัน ซึ่งเจาะโพรงตามหาดทราย หรือเกาะแก่งกลางน้ำในประเทศคองโก ทวีปแอฟริกาเช่นกัน
นกบางชนิดสามารถสำรอกน้ำลายออกมาทำรังได้ เช่น นกนางแอ่นประเภทใช้กินรังได้ นกพวกนี้จะสำรอกน้ำลาย มาสร้างรังเกาะติดกับผนังถ้ำ ซึ่งโดยมากอยู่ในทะเล แล้วเราก็จะไปแซะเอารังนกเหล่านั้นมาผ่านกรรมวิธีต่างๆ ก่อนนำมาเป็น อาหาร บางชนิดก็อาจเอาดินโคลนหรือเลนมาสร้างรังได้เช่นกัน รังนกช่างเย็บผ้า
รังนกช่างเย็บผ้า
รังนกและไข่นกมีลักษณะและขนาดแตกต่างกันตาม ชนิดนก นักสัตวศาสตร์สามารถบอกได้ว่าเป็นรังและไข่ของนก ประเภทใดได้ โดยการตรวจรังและไข่นกเท่านั้น อย่างไรก็ดี นกบางชนิดไม่รู้จักสร้างรังเอง แต่อาศัยแอบวางไข่ในรังนกอื่นๆ ปล่อยให้นกชนิดอื่นฟักไข่ และเลี้ยงลูกอ่อนแทน เช่น นกกาเหว่า ซึ่งมักจะแอบวางไข่ในรังกา ให้แม่กาช่วยฟักไข่ และเลี้ยงลูกอ่อนเป็นส่วนใหญ่
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป