สำหรับเด็กเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๔ นก / สำหรับเด็กเล็ก

 สำหรับเด็กเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
นก เป็นสัตว์สองเท้า มีปีก มีขนปกคลุมทั้งตัว นกส่วนมาก มักจะบินไปไหนมาไหนได้ แต่มีนกอีกหลายชนิด ซึ่งมีปีกแต่ก็บินไม่ได้ เช่น นกกระจอกเทศ นกกีวี เป็นต้น
เป็ดและไก่ก็เป็นนกชนิดหนึ่งเหมือนกัน แต่เนื่องด้วยสัตว์สองชนิดนี้ มนุษย์ได้นำมาเลี้ยงจนเชื่องเป็นเวลานานๆ จนปัจจุบันนี้ทั้งเป็ดและไก่แทบจะบินไม่ได้เลย หรือไปได้ก็ระยะทางสั้นๆ เท่านั้น
นก ส่วนมากต่างมีขนที่มีสีสันสวยงามมาก เช่น นกยูง นกหว้า บางชนิดก็ร้องเพลงได้ไพเราะ เช่น นกกางเขน

นก เกือบทุกชนิดมีประโยชน์ต่อมนุษย์ เพราะนกส่วนใหญ่นั้น กินแมลงและตัวหนอนเป็นอาหาร ตัวหนอนตัวแมลงเหล่านี้ ทำลาย พืชผักผลไม้ ธัญญาหาร และต้นไม้ต่างๆ ซึ่งเป็นอาหารและสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งสิ้น นกบางจำพวก เช่น เหยี่ยว นกเค้าแมว นกฮูก ก็ออกจับหนูกินเป็นอาหารในเวลากลางคืน นับว่ามีประโยชน์ ต่อมนุษย์ยิ่งนัก ดังนั้น เราไม่ควรทำลายหรือ ยิงนกเล่นเลย
                                                                    
นก เป็นสัตว์ที่ประดับประดาโลกให้สวยงาม ช่วยทำให้โลกน่าอยู่ น่าอาศัยยิ่งขึ้น มีนกหลายชนิด ที่ส่งเสียงร้องเพลงได้ไพเราะราวกับเสียงดนตรี ขนนกก็ช่วยทำให้โลกมีสีสันน่าอยู่ยิ่งขึ้น นกมักจะมีขนสีแตกต่างกันออกไปตามชนิด บ้างก็งดงาม สวยสดบาดตา บ้างก็ สีมัวๆ เพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติ อันเป็นวิธีป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากศัตรูตามธรรมชาติได้ เนื่องจากนกไม่มีอาวุธต่อสู้ศัตรู ยกเว้น แต่จะงอยปาก และเล็บเท้าอันแหลมคม สำหรับจิกอาหาร จับอาหาร เท่านั้น หากจวนตัว สู้ไม่ได้ ก็จะบินหนีศัตรูไปทันที    
นก ทุกชนิดมีปีก และเกือบทุกชนิดบินได้ในอากาศ บางชนิด บินได้สูง บางชนิดบินได้รวดเร็วมาก และบางชนิดก็สามารถบินได้ระยะทางไกลๆ กว่าครึ่งโลก แต่บางชนิดบินได้เรี่ยๆ พื้นดิน เป็นระยะทางสั้นๆ นอกจากนั้นยังมีนก ๕ - ๖ ชนิด ซึ่งบินไม่ได้เลย นกที่บินไม่ได้เหล่านี้ เป็นนกที่กำลังจะสูญพันธุ์หมดไป
                                                              
นก ออกลูกเป็นไข่ก่อน แล้วจึงฟักกลายเป็นตัว นกที่ออกจากไข่ระยะ แรกๆ ต้องอาศัยพ่อนก แม่นก ช่วยเลี้ยงดูอยู่ระยะหนึ่ง จึงจะสามารถแยกจากพ่อแม่ไปเริ่มต้นชีวิตของตนเองได้
                                                
นกมีประโยชน์แก่มนุษย์นานาประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกกินแมลงและสัตว์บางชนิด ซึ่งทำลายพืชพันธุ์ธัญญาหารของมนุษย์ ดังนั้น นกจึงช่วยเรารักษาพืชพันธุ์เหล่านั้นซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์

หัวข้อถัดไป