สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง

ในสมัยหลายล้านปีก่อน มนุษย์ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสัตว์ป่านานา ชนิด ซี่งมีร่างกายกำยำ มีทั้งเขี้ยว เล็บ งา เขา ทั้งๆ ที่มนุษย์ไม่มีอวัยวะ ที่จะใช้เป็นอาวุธพอที่จะเปรียบเทียบกับของสัตว์เหล่านี้ได้เลย แต่มนุษย์ก็มี ความฉลาดและความจำดีกว่า ความจำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวจากภัยต่างๆ และที่จะต้องหาอาหารมาเลี้ยงชีพ เป็นแรงที่กระตุ้นให้มนุษย์ใช้สติปัญญาของ ตนประดิษฐ์เครื่องช่วยเพิ่มแรง หรือผ่อนแรงเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิต ประจำวัน เครื่องผ่อนแรงแบบง่ายๆ ได้แก่ คานงัด ระนาบเอียง ล้อและเพลา ลูกรอก เฟือง เกลียว และแรงอัดกระบอกสูบ ฯลฯ เครื่องผ่อนแรงเหล่านี้ ช่วยให้เราทำงานหนักๆ ได้โดยออกแรงน้อยกว่า ในสมัยหลังนักประดิษฐ์ได้นำ ระบบผ่อนแรงนี้แบบเดียวหรือหลายแบบมาประกอบกับระบบอัตโนมัติ และใช้ แรงจากเครื่องยนต์แทนแรงจากกล้ามเนื้อหรือแรงธรรมชาติ กลายเป็นเครื่อง ซับซ้อน เรียกว่า เครื่องจักรกล เช่น รถไฟ เครื่องบิน จรวด โรงสี เป็นต้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป