แรงอัดไฮดรอลิก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล / แรงอัดไฮดรอลิก

 แรงอัดไฮดรอลิก
แรงอัดไฮดรอลิก
       
เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อส่งแรงเรียกว่า เครื่องไฮดรอลิก พฤติการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งของของเหลว ที่อยู่ในภาชนะ ที่ต่อถึงกัน คือ ขณะที่อยู่นิ่งๆ พื้นผิวอิสระจะอยู่ เสมอระดับเดียวกันหมด เช่น ระดับน้ำในกาน้ำสูงเท่ากับระดับ น้ำในพวยกา ทั้งนี้ ไม่ว่าพื้นผิวว่างของน้ำในพวยกาจะเล็กกว่า พื้นที่ของน้ำในกาเท่าไรก็ตาม
แบลส ปาสคาล
แบลส ปาสคาล
จากพฤติการณ์นี้ แบลส ปาสกาล (Blaise Pascal, ค.ศ. ๑๖๒๓-๑๖๖๒) นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส ได้สรุปเป็นกฎไว้ว่า "ของเหลวภายในภาชนะซึ่งมีช่องทะลุถึงกันได้ ความดันใน ของเหลวที่ระดับเดียวกันจะต้องมีค่าเท่ากัน ในขณะเมื่อไม่มี การไหล" ความดันคือแรงต่อหน่วยเนื้อที่
ถ้ามีกระบอกสูบสองกระบอก มีขนาดใหญ่อันหนึ่งและ เล็กอันหนึ่ง มีท่อต่อให้น้ำมันภายในกระบอกทั้งสองไหลถึงกัน ได้ เมื่อกดลูกสูบเล็กลงน้ำมันจะถูกอัดไปดันให้ลูกสูบใหญ่ลอย ขึ้น ถ้าออกแรงกด P บนลูกสูบเล็กซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด a จะเกิด แรงยก W ใต้ลูกสูบใหญ่ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด A ตามกฎของปาส- กาล ความดันของน้ำมันที่ระดับเดียวกันในกระบอกทั้งสองต้อง เท่ากัน นั่นคือ P/a = W/A ดังนั้น ถ้าลูกสูบใหญ่มีพื้นที่หน้าตัด เป็น ๑๐ เท่าของอันเล็ก แรงที่ใช้กดบนลูกสูบเล็กจะเป็นเพียงหนึ่ง ในสิบของน้ำหนักที่ต้องการยกทางลูกสูบใหญ่เท่านั้น นี่คือหลัก เกณฑ์ที่ใช้ในแม่แรงไฮดรอลิกทั้งหลาย ดังเช่นที่เราเห็นในอู่ บริการรถยนต์ และตามข้อดันใบมีดของรถดันเกลี่ยดิน เป็นต้น

หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป