แรง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล / แรง

 แรง
แรง

คือการกระทำของเทหวัตถุสิ่งหนึ่งต่ออีกสิ่งหนึ่ง และพยายามจะขับเคลื่อนสิ่งที่ถูกกระทำ ไปในทิศทางเดียวกับแรงนั้น เซอร์ ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton, ค.ศ. ๑๖๔๒-๑๗๒๗) ปราชญ์ชาวอังกฤษ ได้ค้นพบหลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎ ข้อที่สองของเขาซึ่งมีความสำคัญมากมีใจความว่า "อัตราเร่งของเทหวัตถุย่อมเป็นปฏิภาคกับแรง ลัพธ์ที่กระทำบนวัตถุนั้น และมีทิศทางเดียวกับแรงนั้น" เขาพบหลักเกณฑ์นี้ในขณะที่นั่งอยู่ในสวน และสังเกตผลแอปเปิลที่หล่นลงมาจากต้น ผลที่อยู่บนพื้นดินไม่มีการเคลื่อนที่ เพราะว่า น้ำหนัก ของผลแอปเปิลกดบนพื้นเท่ากับแรงที่พื้นแบกรับเอาไว้ ทำให้แรงลัพธ์บนผลแอปเปิลเป็นศูนย์ ผล แอปเปิลที่กำลังหล่นลงมามีแรงลัพธ์ในทิศเดียวกัน ถ้ายิ่งตกจากที่สูงก็ยิ่งมีอัตราเร่งมากและแรง กระทบที่พื้นยิ่งมากตาม จากหลักเกณฑ์นี้ อาจจะแสดงแรงลัพธ์ที่กระทบบนมวลสาร m ได้ดังนี้ คือ F = ma โดยที่ a เป็นอัตราเร่งของมวลสารนั้น
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป