เรื่องที่ ๗ พลังงาน การควบคุม และการใช้ประโยชน์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๗ พลังงาน การควบคุม และการใช้ประโยชน์

 เรื่องที่ ๗ พลังงาน การควบคุม และการใช้ประโยชน์


สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)

สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
พลังงานรูปต่างๆ
ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งของพลังงาน
งาน กำลัง และพลังงาน
การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากดวงอาทิตย์
การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากลม
การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากน้ำ
การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากเชื้อเพลิง
การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากแสง
การควบคุมและการใช้ประโยชน์พลังงานอะตอม
ดูเพิ่มเติม