สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๗ พลังงาน การควบคุม และการใช้ประโยชน์ / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
พลังงาน คือ ความสามารถทำงาน คำว่า พลังงาน งาน และแรง มีความ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน แรง ได้แก่ แรงดัน หรือแรงผลักวัตถุสิ่งของ ส่วนคำว่า งาน หมายถึงผล ที่เกิดจากการใช้แรง งานที่ทำ จะมาก หรือน้อย ขึ้นอยู่กับ แรงที่ใช้ และระยะทางที่แรงเคลื่อนที่ ในทางวิทยาศาสตร์ ถือว่า ถ้าออกแรง แล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ จึงจะเกิดงาน ส่วนพลังงาน คือ ความสามารถที่จะ ทำงาน
พลังงาน ส่วนใหญ่ที่มีอยู่บนโลก ได้มาจากดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ส่งพลังงานออกมาเป็นรังสีโดยรอบดวง ความร้อนที่โลกเราได้รับเป็นรังสีชนิด หนึ่งที่ส่งมาจากดวงอาทิตย์ แสงแดดก็เป็นรังสีอีกชนิดหนึ่งที่ส่งมาจากดวง อาทิตย์

พืชที่เกิดขึ้นบนโลก ต้องการรังสีจากดวงอาทิตย์เพื่อใช้ในการปรุง อาหารทำให้เกิดแป้งและน้ำตาลซึ่งพืชเก็บสะสมไว้ สัตว์ใช้อาหารที่พืชปรุงขึ้น เป็นอาหารอีกต่อหนึ่งเพื่อให้คงมีชีวิตอยู่ได้ ทั้งสัตว์และคน ใช้พลังงานที่มีอยู่ ในอาหาร ทำให้กล้ามเนื้อ และส่วนต่างๆ ของร่างกายทำงาน

มนุษย์สมัยดึกดำบรรพ์ใช้พลังงานเท่าที่มีอยู่ในกล้ามเนื้อ ในการทำงาน เขาเหล่านั้นสร้างเครื่องมืออย่างง่ายๆ ขึ้นสำหรับใช้ด้วยมือ ต่อมาจึงได้พบว่าลม อาจทำให้เรือแล่นได้ และได้เริ่มใช้พลังงานจากลม ทำให้เรือแล่นไป จากนั้น มนุษย์ก็ได้รู้จักใช้พลังงานจากน้ำ ทำให้กังหันหมุน รู้จักเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้พลังงานจากสัตว์ ให้ลากเกวียน และลากรถ ต่อมาเมื่อมีผู้ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำ ขึ้นได้ จึงได้มีการใช้ไอน้ำ เพื่อทำให้เครื่องจักรกลหมุน เป็นการใช้พลังงาน ทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิม การพบกระแสไฟฟ้าในเวลาต่อมา ยิ่งทำให้มนุษย์ สามารถใช้พลังงานแทนตนได้มากยิ่งขึ้นไปอีก มาบัดนี้ เราได้เข้าสู่ยุคใหม่อีก ยุคหนึ่งในการใช้พลังงาน นั่นคือ ยุคของการใช้พลังงานจากอะตอม
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป