พลังงานรูปต่างๆ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๗ พลังงาน การควบคุม และการใช้ประโยชน์ / พลังงานรูปต่างๆ

 พลังงานรูปต่างๆ
พลังงานรูปต่างๆ
       
ความสามารถที่จะทำงานได้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมเรียกว่า พลังงาน เช่น ความร้อน เผาโลหะร้อน โลหะยืดออกไปดันหรือกด สิ่งของบางอย่างให้แตกหักได้ นี่เรียกว่า ความร้อนทำงาน โดยตรง ความร้อนเผาน้ำกลายเป็นไอ ไอน้ำมีแรงไปดันลูกสูบรถจักร ดันเครื่องกังหันให้ทำงาน ความร้อนจึงได้ชื่อว่า พลังงานความร้อน หมายถึงพลังงานที่เป็นรูปความร้อน


เสียงจากไวโอลินที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ สามารถทำให้แก้วร้าวหรือแตกได้

เสียงอาจทำให้วัตถุบางอย่างสั่น เสียงไวโอลินทำให้แก้วบางอย่างแตกได้ เสียงจากเครื่องไอพ่น ทำให้กระจกหน้าต่างสั่นสะเทือน และแตก เสียงทำงานได้โดยตรง เราเรียกว่า พลังงานเสียง หมายถึงพลังงานที่อยู่ในรูปของเสียง

แสงเป็นพลังงานอีกรูปหนึ่ง แต่แสงไม่ได้ทำงานโดยตรง ถ้าใช้เลนส์รวมแสงจากดวงอาทิตย์ให้เป็นจุดที่เชื้อเพลิง จะเกิดความร้อน และลุกไหม้ได้ แสงที่ร้อนแรงสามารถเจาะเพชรได้ คือ แสงเลเซอร์

จึงอาจพูดสั้นๆ ได้ว่า พลังงาน คือ อำนาจใดๆ ก็ตามที่สามารถทำงานโดย ลาก ดึง หมุน เข็น ฉุดน้ำหนักให้เคลื่อนที่ได้โดยตรง หรือโดยเปลี่ยนเป็นรูปอื่น และอาศัยสิ่งอื่นไปทำงานดึงน้ำหนัก เช่น คนและม้าสามารถทำให้น้ำหนักเคลื่อนที่ได้โดยตรง คนและม้ามีพลังงาน ความร้อนทำน้ำ ให้เดือดกลายเป็นไอน้ำไปดันลูกสูบรถจักร รถจักรจึงลากน้ำหนักได้ดังนี้ ความร้อนเป็นพลังงาน

คน พืช สัตว์ สสารต่างๆ ในโลกมีพลังงานศักย์อยู่ในตัว ส่วนความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า เป็นตัวพลังงาน
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป