การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากดวงอาทิตย์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๗ พลังงาน การควบคุม และการใช้ประโยชน์ / การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากดวงอาทิตย์

 การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากดวงอาทิตย์
การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากดวงอาทิตย์
       
ใช้กระจกเว้ารูปพาราโบลอยด์รวมแสงไปที่จุด F ที่จุดนี้จะมีความร้อนมาก ความร้อนนี้ต้มน้ำได้

การใช้กระจกเว้ารวมแสง
การใช้กระจกเว้ารวมแสง

ใช้เลนส์รวมแสงจากดวงอาทิตย์ไปยังจุด F จะได้ความร้อนที่จุด F สูงมาก เผาไหม้เชื้อ เพลิงได้

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นเครื่องรับพลังงานความร้อนและแสงจากดวงอาทิตย์มา เปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ไปทำงานบางอย่างแทนคนและสัตว์ได้ เซลล์ แสงอาทิตย์นี้ใช้มากในดาวเทียม และใช้ขับเคลื่อนรถบางชนิด
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป