การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากเชื้อเพลิง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๗ พลังงาน การควบคุม และการใช้ประโยชน์ / การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากเชื้อเพลิง

 การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากเชื้อเพลิง
การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากเชื้อเพลิง       

ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างแก่พืชและสัตว์ สัตว์กินพืชและกินสัตว์ด้วย กันเป็นอาหาร สัตว์ได้รับพลังงานโดยตรงจากดวงอาทิตย์ จากพืช และสัตว์ด้วยกัน เก็บ พลังงานบางส่วนเอาไว้และจ่ายพลังงานบางส่วนออกมา พลังงานที่สัตว์ใช้ในการลากเกวียนหรืองัด ซุง เรียกว่า พลังงานจลน์

พลังงานส่วนที่พืชและสัตว์เก็บสะสมไว้เรียกว่า พลังงานศักย์ เมื่อพืชและสัตว์ตายไปพลัง งานศักย์ของพืชและสัตว์ตกอยู่บนดิน และทับถมอยู่ใต้ดิน เป็นถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซ สิ่ง ต่างๆ ดังกล่าวนี้ เรียกว่าเชื้อเพลิง ซี่งเมื่อเผาไหม้จะให้พลังงานความร้อน แสงสว่าง และพลังงาน เสียงออกมา

เมื่อใช้ความร้อนจากการเผาเชื้อเพลิงต้มน้ำให้กลายเป็นไอ ปล่อยไอให้ไปดันลูกสูบหรือ กังหัน แล้วใช้ลูกสูบหรือกังหันหมุนล้อรถไฟ ทำให้รถไฟแล่นไปได้

อำนาจความร้อนต่อสารและการนำความร้อนมาใช้ประโยชน์

เมื่อสสารได้รับความร้อน โมเลกุลของมันจะสั่นสะเทือน และเกิดการเคลื่อนไหวทำให้ สสารนั้นขยายตัว ในของเหลวและก๊าซ โมเลกุลจะเคลื่อนที่อย่างไม่เป็นระเบียบด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดแรงดันออกไปทุกทิศทุกทาง ถ้าทำให้ของเหลวหรือก๊าซได้รับความร้อนขณะที่อยู่ภายในที่ จำกัด และให้ขยายตัวไปในทิศทางเดียว เราก็จะได้แรงดันที่มีค่าสูงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ให้หมุนเครื่องยนต์ หมุนกังหันได้ ดังนี้เป็นต้น

พืช สัตว์ ตาย เน่าเปื่อยทับถมกันนานนับล้านปี กลายเป็นถ่านหินและน้ำมัน
พืช สัตว์ ตาย เน่าเปื่อยทับถมกันนานนับล้านปี กลายเป็นถ่านหินและน้ำมัน

กลจักรประเภทเผาไหม้ภายนอก

กลจักรประเภทนี้มีแหล่งให้ความร้อนอยู่ภายนอกตัวเครื่อง ความร้อนจากแหล่งให้ความ ร้อนจะทำให้น้ำกลายเป็นไอ หรือเผาเชื้อเพลิงให้กลายเป็นก๊าซร้อน แล้วไอน้ำเดือดหรือก๊าซร้อน นั้นก็จะถูกส่งไปขับเคลื่อนกลจักรอีกต่อหนึ่ง ตัวอย่างของกลจักรประเภทนี้ ได้แก่ กลจักรไอน้ำ หรือที่เรียกว่า เครื่องจักรไอน้ำที่ใช้ในหัวรถจักรสำหรับลากจูงรถไฟ กังหันไอน้ำและกังหันก๊าซ

เครื่องจักรไอน้ำสมัยโบราณ ได้แก่ กังหันไอน้ำที่ ฮีโร (Hero) นักปราชญ์ชาวกรีกได้ ประดิษฐ์ขึ้นในราว ๑๐๐ ปี ก่อนคริสต์ศักราช อย่างไรก็ตาม เครื่องจักรนั้นยังดูเป็นของเด็กเล่น อยู่ เพราะยังใช้ทำงานอะไรไม่ได้
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป