สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๗ พลังงาน การควบคุม และการใช้ประโยชน์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
พลังงาน มีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง ทั้งใกล้และไกล แม้แต่ในร่างกายของเราก็มีพลังงาน เราวิ่งเล่น เรากระโดด เราจะหยิบยกสิ่งของให้สูงขึ้นได้ เราว่ายน้ำได้ก็เพราะเรามีพลังงาน
การที่เราสามารถยกก้อนหิน ที่วางอยู่บนพื้นดินให้สูงขึ้นได้ ก็เพราะเราใช้พลังงาน ที่มีอยู่ในร่างกายของเรา
ม้าที่ลากรถ สามารถดึงรถให้เคลื่อนที่ไปได้ก็เพราะม้ามีพลังงาน

ช้างที่ลากซุง สามารถลากซุงท่อนใหญ่ๆ ให้เคลื่อนที่ไปได้ก็ เพราะช้างมี
พลังงาน

คนบางคนมี
พลังงานมาก บางคนมีพลังงานน้อย คนทุกคนมีพลังงาน

พลังงาน ทำให้สิ่งของเคลื่อนที่ไป

พลังงาน
 ไม่มีตัวตน เรามองไม่เห็นตัวพลังงาน พลังงาน ไม่มีน้ำหนัก เราจับพลังงานขึ้นชั่งไม่ได้ และพลังงานไม่เปลืองที่อยู่ เพราะพลังงานไม่ใช่สิ่งของ แต่พลังงานมีอำนาจ พลังงานทำให้สิ่งของเคลื่อนที่ได้
ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า เหล่านี้เป็นพลังงาน เพราะอาจทำให้สิ่งของเคลื่อนที่ไปได้

ดัง
นั้น พลังงานก็คือความสามารถทำงาน