เฮลิคอปเตอร์บินได้อย่างไร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๘ อากาศยาน / เฮลิคอปเตอร์บินได้อย่างไร

 เฮลิคอปเตอร์บินได้อย่างไร
เฮลิคอปเตอร์บินได้อย่างไร

ได้กล่าวแล้วว่าปีกซึ่งหมุนอยู่เหนือลำตัวด้วยกำลังเครื่องยนต์ทำหน้าที่ให้แรงยกในทิศทาง ตั้งฉากกับพื้น ฉะนั้น เมื่อเร่งเครื่องยนต์ให้ได้จำนวนรอบต่อนาที และรอบของปีกหมุนสัมพันธ์กับ รอบเครื่องยนต์ตามเกณฑ์แล้ว นักบินจะยกคันคอลเลกตีฟขึ้นบังคับมุมปะทะของกลีบปีกหมุน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนแพนอากาศ ให้เกิดแรงยกฉุดเฮลิคอปเตอร์ลอยขึ้นจากพื้นในทางดิ่ง
เฮลิคอปเตอร์กำลังกว้านผู้โดยสารขึ้น
เฮลิคอปเตอร์กำลังกว้านผู้โดยสารขึ้น
การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทำได้ด้วยการเอียงระนาบของปีกหมุนไปข้างหน้าและแตกแรงยกซึ่ง กำลังฉุดเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปในทิศทางตั้งฉากกับพื้นออกเป็นสองแรง คือ แรงยกซึ่งยังคงตั้งฉาก กับระนาบของปีกหมุนอยู่ตลอดเวลากับแรงฉุดไปข้างหน้า
อนึ่ง ระนาบของปีกหมุนอาจจะถูกบังคับให้เอียงไปทางใดก็ได้รอบตัว ฉะนั้นเฮลิคอปเตอร์ จึงมีแรงฉุดให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศ ไม่ว่าจะเป็นทางหน้า ทางข้าง และแม้แต่ถอยหลัง

แผนภาพแสดงมุมเอียงระนาบการหมุนโรเตอร์ เพื่อให้ได้แรงยกทั้งหมดแตกเป็นแรงฉุดไปข้างหน้า และแรงยกเฮลิคอปเตอร์ไว้
แผนภาพแสดงมุมเอียงระนาบการหมุนโรเตอร์ เพื่อให้ได้แรงยกทั้งหมดแตกเป็นแรงฉุดไปข้างหน้า และแรงยกเฮลิคอปเตอร์ไว้

เฮลิคอปเตอร์ ปลอดภัยกว่าเครื่องบิน ในโอกาสที่เครื่องยนต์ขัดข้องและจำเป็นต้องลงในที่ แคบๆ เช่น ท้องนา ด้วยเหตุผลดังนี้

เมื่อเครื่องยนต์ขัดข้อง เครื่องบินจะเสียความเร็ว แรงยกจะลดลง เครื่องบินจึงลดระยะสูง ลงเรื่อยๆ ขณะที่จวนถึงพื้นความเร็วร่อนก็จะลดลง ในที่สุดก็จะถึงจุดร่วงหล่น ซึ่งหมายความว่า นักบินบังคับเครื่องไม่ได้ต่อไป เครื่องบินจะพุ่งหรือร่วงเหมือนใบไม้ร่วง แรงแห่งความเฉื่อยที่ยัง เหลืออยู่จะทำให้เครื่องบินเคลื่อนที่ต่อไป ชนทุกอย่างที่ขวางหน้าให้แตกหักเสียหาย หรือเป็น อันตรายได้

สำหรับเฮลิคอปเตอร์ เมื่อเครื่องยนต์ขัดข้องไม่สามารถส่งแรงขับเคลื่อนออกมาได้ คลัตซ์ พิเศษจะดันให้ปีกหมุนเคลื่อนออก และคงหมุนแบบอัตโนมัติต่อไป แล้วนักบินจะทำออโตโรเตชัน (autorotation) คือการบังคับเครื่องโดยไม่อาศัยแรงฉุดของเครื่องยนต์ แต่จะบังคับเครื่องให้ร่อนลง ด้วยมุมชันกว่าปกติ เพื่อรักษาความเร็วของโรเตอร์ไว้ตามเกณฑ์มิให้ร่วงหล่นลงมาได้ การร่อน เช่นนี้ จะเสียความสูงเร็วมากจึงต้องระวัง และคอยเพิ่มมุมปะทะให้พอดี

ในตอนใกล้พื้น ขณะนี้โรเตอร์จะหมุนช้าลงเพราะไม่มีแรงฉุดเครื่องยนต์แล้ว การเพิ่มมุม ปะทะจะทำให้ได้แรงยกมากพอที่จะพยุงเครื่องไว้ในอากาศได้ ในขณะเดียวกัน นักบินจะดึง ยก หัวเครื่องขึ้น เพื่อให้วางตัวอยู่ในท่าเหมือนจะลงตามธรรมดา พอปีกหมุนเสียกำลังยกไปน้อยกว่า น้ำหนัก นักบินก็จะวางตัวเฮลิคอปเตอร์ลงบนพื้นดินพอดี

สรุปได้ง่ายๆ ว่า การที่เฮลิคอปเตอร์ยังคงลอยอยู่กับที่ในอากาศได้โดยไม่ต้องเคลื่อนที่ไป นั้น เป็นสิ่งที่เครื่องบินธรรมดาทำไม่ได้ ขณะที่ปีกหมุนทำหน้าที่หมุนยกตัวเครื่องไว้ได้นี้ นักบิน ก็ยังมีโอกาสบังคับเครื่องให้บินอยู่ได้ และบังคับให้วางตัวบนพื้นได้ก่อนที่ปีกหมุนจะหยุดนิ่ง
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป