เครื่องร่อน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๘ อากาศยาน / เครื่องร่อน

 เครื่องร่อน
รถยนต์ลากเครื่องร่อนให้ลอยขึ้นสู่อากาศ
รถยนต์ลากเครื่องร่อนให้ลอยขึ้นสู่อากาศ
เครื่องร่อน

มีรูปร่างลักษณะคล้ายเครื่องบิน แต่ไม่มีเครื่องยนต์ โครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ มีน้ำหนัก เบามาก ปีกอาจจะยาวกว่าเครื่องบินธรรมดา ลำตัวเล็กเรียวกตามปกติจะใช้แรงลากจูงจากคน จาก รถยนต์หรือจากเครื่องบินเพื่อขึ้นสู่อากาศถึงระยะสูงที่ปลอดภัยแล้วจึงปักหัวลง ร่อนไปได้โดยแรง ฉุดซึ่งเกิดจากน้ำหนักของตัวเอง ขณะเดียวกันแรงยกที่ปีกจะพยุงให้เครื่องร่อนตกลงมาอย่างช้าๆ จนหมดความสูงในกรณีที่มีกระแสลมหวนพัดขึ้นตามลาดเขา นักร่อนอาจบังคับเครื่องขึ้นตามกระแสลมไปได้โดยไม่ต้องใช้การลากจูง
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป