สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู เล่ม 1
เล่มที่ ๑
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์
เรื่องที่ ๒ อุปราคา
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืน
เรื่องที่ ๔ นก
เรื่องที่ ๕ ปลา
เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
เรื่องที่ ๗ พลังงาน
เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑ / เรื่องที่ ๘ อากาศยาน / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
อากาศยาน คือ ยานที่เคลื่อนที่ไปในอากาศ การเคลื่อนที่นั้นอาจอาศัยแรงลมพัดไป หรือใช้แรงดัน ของเครื่องจักรกล ชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ติดตั้งไว้ในอากาศยานนั้นๆ 
อากาศยาน
อากาศยาน มีทั้งประเภทเบากว่าอากาศ และประเภทหนัก กว่าอากาศ ได้แก่ บอลลูน หรือโพยมยาน เรือเหาะ หรืออากาศ นาวา ประเภทหนักกว่าอากาศมีมากชนิด ได้แก่ เครื่องบิน เครื่อง ร่อน เฮลิคอปเตอร์ ว่าว ไจโรเพลน และเครื่องกระพือบิน เครื่องบินยังจำแนกออกอีก เป็นเครื่องบินบนบก หรือเครื่องบินธรรมดา เครื่องบินทะเล เครื่องบิน หรืออากาศยานสะเทินน้ำสะเทินบก

เรือแพ
ล่องลอยอยู่เหนือผิวน้ำได้ เพราะเบากว่าน้ำ น้ำจึงสามารถรองรับอุ้มเรือแพไว้ได้ เรือเหาะ บอลลูน หรือลูกโป่งลอยได้ เพราะเบากว่าอากาศ บอลลูนเคลื่อนที่ไปตามกระแสลม แต่เรือเหาะเคลื่อนที่ไปตามแรงดันจากเครื่องจักรกล ที่ติดตั้งไว้ข้างลำตัว
อากาศยาน
อากาศยาน ประเภทหนักกว่าอากาศ เช่น เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ ทรงตัวอยู่ในอากาศได ้โดยอาศัยแรงยก จากปีกทั้งสองข้างลำตัวเครื่องบิน หรือแรงยกจากปีกหมุน หรือที่มักเรียกกันว่า "โรเตอร์" โรเตอร์เป็นใบพัดขนาดใหญ่หมุนอยู่ด้านบนของลำเฮลิคอปเตอร์

ขณะที่อยู่ในอากาศจะมีแรงทั้ง ๔ กระทำอยู่ตลอดเวลา แต่เพราะ แรงยกมากกว่าน้ำหนัก อากาศยาน จึงลอยตัวอยู่ได้ และเพราะแรงดึงไปข้างหน้า มากกว่าแรงต้านขึงรั้งไว้ข้างหลัง อากาศยาน จึงเคลื่อนที่ต่อไปได้ แรงทั้ง ๔ คือ แรงขับเคลื่อนไปข้างหน้า แรงยกของปีก แรงต้านทานของอากาศ และน้ำหนักของเครื่องบิน
แรงยกของปีกเครื่องบิน หรือแรงยกของโรเตอร์ของเฮลิคอปเตอร์ จะมากหรือน้อย ต้องแล้วแต่ลักษณะและพื้นที่ของปีกหรือ โรเตอร์ แล้วแต่ความหนาแน่นของอากาศ และแล้วแต่ความเร็ว ของปีกหรือโรเตอร์นั้นด้วย เช่น ถ้าความเร็วไม่พอเมื่อใด เครื่องบิน ก็จะเสียการทรงตัวและร่วงหล่นลงมาได้
ว่าวที่เราชอบชักเล่นกัน ก็หนักกว่าอากาศ แต่ลอยอยู่ในอากาศได้ ก็เพราะมีกระแสลมปะทะที่ตัวว่าว ซึ่งลอยเอียงเป็นมุมกับทิศทางลม ทำให้เกิดแรงยกตัวว่าวไว้ ถ้าลมมีความเร็วไม่พอ หรือลดความเร็วลง ว่าวจะทรงตัวอยู่ไม่ได้ ก็จะตกหรือร่วงหล่นลงมา
เครื่องกระพือปีก
เครื่องกระพือปีก
ไจโรเพลน และเครื่องกระพือบินเป็นอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศที่อาศัยปีกหมุนและกระพือปีก แต่ใช้ไม่ได้ผลดี เท่าอากาศยานแบบอื่น บัดนี้เลิกใช้แล้ว

หัวข้อถัดไป