สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 10
เล่มที่ ๑๐
เรื่องที่ ๑ โรคทาง อายุรศาสตร์
เรื่องที่ ๒ โรคติดต่อ และโรคเขตร้อน
เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้
เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนัง ที่พบบ่อยในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ โรคตา
เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก
เรื่องที่ ๗ จิตเวชศาสตร์ และ สุขภาพจิต
เรื่องที่ ๘ สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ
เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกกระดูกข้ามคน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๐ / เรื่องที่ ๒ โรคติดต่อและโรคเขตร้อน / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ทุกคนคงเคยเป็นโรคหวัด หรือเคยเห็นคนเป็นโรคหวัดมาแล้ว

เมื่อเราเป็นโรคหวัด เรามีอาการอย่างไร

ตื่นนอนในตอนเช้า แทนที่จะรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า เราจะรู้สึกไม่สบาย อ่อนเพลีย ไม่อยากลุกจากที่นอน ปวดศีรษะ เจ็บคอ และมีน้ำมูกไหล นอกจากนี้ ยังจามและไอบ่อยๆ อีกด้วย
 ทำไมเราจึงเป็นโรคหวัด

เราเป็นโรคหวัด เพราะร่างกายของเรา ถูกสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากจนได้ชื่อว่า จุลินทรีย์ บุกรุกเข้าไปภายใน และเมื่อเข้าไปได้แล้ว ก็จะเจริญเติบโต เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้เราเป็นโรค
จุลินทรีย์มีมากมายหลายชนิด บางชนิดเป็นประโยชน์ แต่บางชนิดก็เป็นโทษ จุลินทรีย์ที่เป็นโทษ ทำให้เกิดโรค เราเรียกว่า เชื้อโรค

เชื้อโรคที่ทำให้เราเป็นโรคหวัดได้ชื่อว่า เชื้อโรคหวัด

เชื้อโรค
หวัดนี้แพร่กระจายได้ง่าย เพราะผู้ป่วยเป็นโรคหวัดจะปล่อยเชื้อโรคออกมากับจมูก น้ำลาย และเสมหะ เมื่อไอ หรือจาม เชื้อโรคหวัดก็จะถูกพ่นออกมาจากปาก และจมูก เป็นละอองฝอยกระจายอยู่ในอากาศ ถ้าผู้ที่ใกล้ๆ หายใจ หรือสูดดมเอาอากาศที่มีเชื้อโรคหวัดนี้เข้าไป เชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เป็นโรคหวัด

โรคที่สามารถแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้โดยง่ายเช่นที่กล่าวมาแล้วนี้ เรียกกันว่า โรคติดต่อ

โรค
ติดต่อมิได้มีแต่เพียงโรคหวัดเท่านั้น โรคหัด โรคคางทูม โรคอีสุกอีใส โรคบิด อหิวาตกโรค และโรคอื่นๆ อีกหลายโรค ก็เป็นโรคติดต่อด้วยเช่นกัน

โรคติดต่ออาจแพร่เชื้อออกไปได้เป็นหลายแบบ บางโรค ติดต่อแพร่เชื้อ โดยการหายใจ หรือสูดดมเอาอากาศ ที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ เข้าไปในร่างกาย โรคติดต่อแพร่เชื้อ โดยการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ เข้าไปในร่างกาย เช่น โรคบิด ไข้ไทฟอยด์ ส่วนบางโรค ติดต่อแพร่เชื้อ โดยมีแมลง เช่น ยุง หรือแมลงวัน เป็นพาหะนำเชื้อโรคจากผู้ป่วยไป ทำให้ผู้ป่วยอื่นเป็นโรค เช่น โรคไข้มาลาเรีย และอหิวาตกโรค

โรคติดต่อหลายชนิด สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายในประเทศ ซึ่งอยู่ในเขตร้อน ดังเช่นประเทศไทยของเรานี้ เพราะในเขตร้อน มีอากาศร้อนตลอดทั้งปี ฤดูร้อน อากาศร้อน และแห้งแล้ง ส่วนฤดูฝน ฝนตกชุก และมีความชื้นสูง ลักษณะอากาศเช่นนี้ ทำให้เชื้อโรคและแมลง ซึ่งเป็นพาหะของโรคติดต่อหลายชนิดสามารถเจริญเติบโต และแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วมาก โรคที่พบบ่อย และมีอยู่เฉพาะในเขตร้อน เราเรียกว่า โรคเขตร้อน
หัวข้อถัดไป