โรคผิวหนังที่เกิดจากการมีสัมพันธ์ทางเพศ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 10
เล่มที่ ๑๐
เรื่องที่ ๑ โรคทาง อายุรศาสตร์
เรื่องที่ ๒ โรคติดต่อ และโรคเขตร้อน
เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้
เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนัง ที่พบบ่อยในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ โรคตา
เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก
เรื่องที่ ๗ จิตเวชศาสตร์ และ สุขภาพจิต
เรื่องที่ ๘ สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ
เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกกระดูกข้ามคน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๐ / เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย / โรคผิวหนังที่เกิดจากการมีสัมพันธ์ทางเพศ

 โรคผิวหนังที่เกิดจากการมีสัมพันธ์ทางเพศ
โรคผิวหนังที่เกิดจากการมีสัมพันธ์ทางเพศ

การมีสัมพันธ์ทางเพศ อาจทำให้เกิดโรคผิวหนังได้หลายชนิดด้วยกัน และได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เพราะการมีสัมพันธ์ทางเพศที่อิสระมากขึ้น รวมทั้งความประมาท ไม่รักที่จะป้องกันตัวเองของผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการรักษาที่ไม่ถูกต้องด้วยตนเอง และการชินยาของเชื้อบางชนิด
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป