โรคต่อมทอนซิลอักเสบ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 10
เล่มที่ ๑๐
เรื่องที่ ๑ โรคทาง อายุรศาสตร์
เรื่องที่ ๒ โรคติดต่อ และโรคเขตร้อน
เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้
เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนัง ที่พบบ่อยในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ โรคตา
เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก
เรื่องที่ ๗ จิตเวชศาสตร์ และ สุขภาพจิต
เรื่องที่ ๘ สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ
เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกกระดูกข้ามคน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๐ / เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก / โรคต่อมทอนซิลอักเสบ

 โรคต่อมทอนซิลอักเสบ
โรคต่อมทอนซิลอักเสบ

โรคไข้หวัด คออักเสบ และต่อมทอนซิลอักเสบ เป็นโรคติดเชื้อในบริเวณคอที่เป็นกันบ่อยมาก โดยเฉพาะในเด็กที่เริ่มเข้าโรงเรียน ทั้งนี้เพราะติดต่อกันง่ายทางการหายใจ เด็กๆ จะเป็นโรคคอเจ็บปีละ ๒-๔ ครั้ง สาเหตุของต่อมทอนซิลอักเสบ เกิดจากเชื้อไวรัส และบัคเตรี ประมาณร้อยละ ๕ เกิดจากเชื้อบัคเตรีที่ชื่อว่า บีทาฮีโมไลทิก (beta hemolytic) สเตร็พโทค็อกคัส กลุ่มเอ ซึ่งอาจสร้างสารบางอย่างเข้าในกระแสเลือด ทำให้เกิดหัวใจรูมาติก ไข้รูมาติก และโรคไตอักเสบได้
ต่อมทอนซิลอักเสบบวมแดง
ต่อมทอนซิลอักเสบบวมแดง
อาการเริ่มต้น คือ เจ็บคอ ตัวร้อน ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หนาวสั่น คัดจมูก น้ำมูกไหล กลืนอาหารลำบาก ไอ อาเจียน ปวดร้าวไปที่หู ปวดหู หรือหูตึงด้วย ตรวจคอจะพบว่า คอแดง ต่อมทอนซิลบวมแดง อาจมีหนองคลุม เยื่อบุจมูกบวมแดง มีน้ำมูกใส หรือขันเป็นหนอง รายที่หูอักเสบจะพบว่า แก้วหูบวมแดง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป