ริดสีดวงจมูก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 10
เล่มที่ ๑๐
เรื่องที่ ๑ โรคทาง อายุรศาสตร์
เรื่องที่ ๒ โรคติดต่อ และโรคเขตร้อน
เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้
เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนัง ที่พบบ่อยในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ โรคตา
เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก
เรื่องที่ ๗ จิตเวชศาสตร์ และ สุขภาพจิต
เรื่องที่ ๘ สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ
เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกกระดูกข้ามคน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๐ / เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก / ริดสีดวงจมูก

 ริดสีดวงจมูก
ริดสีดวงจมูก

ริดสีดวงจมูกเป็นก้อนเนื้อที่งอกออกมาในโพรงจมูก มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อ นุ่ม ผิวเรียบใส สีคล้ำ ส่วนมากจะพบทั้ง ๒ ข้าง และมีหลายก้อน อาจพบก้อนเดียวก็ได้ สาเหตุที่ทำให้เกิดริดสีดวงจมูกยังไม่ทราบแน่ชัด ที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย คือ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ การติดเชื้อเรื้อรังในจมูกและไซนัสพบน้อยในวัยเด็ก พบมากในวัยหนุ่มสาว หรือผู้ใหญ่
ริดสีดวงจมูก
ริดสีดวงจมูก
อาการที่พบบ่อยที่สุด คือ คัดจมูก ซึ่งเกิดจากก้อนริดสีดวงอุดรูจมูก นอกจากนี้ มีน้ำมูกไหล มองเห็นก้อนริดสีดวง เลือดกำเดาไหล จามบ่อย จมูกไม่ได้กลิ่น เสียงขึ้นจมูก และหูอื้อ ตรวจจมูกจะเห็นก้อนริดสีดวงจะนุ่ม ไม่เจ็บ และก้อนไม่ยุบ เมื่อใช้ยาหยอดจมูก บางครั้งในจมูกมีหนองเต็ม อาจมองไม่เห็นก้อนริดสีดวง จนกว่าจะดูดหนองออกเสียงก่อน เอกซเรย์จมูกและไซนัสจะมองเห็นก้อนในจมูก ไซนัสอักเสบเป็นหนอง หรือมีก้อนริดสีดวงในไซนัสด้วยก็ได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป