มะเร็งหลังจมูก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 10
เล่มที่ ๑๐
เรื่องที่ ๑ โรคทาง อายุรศาสตร์
เรื่องที่ ๒ โรคติดต่อ และโรคเขตร้อน
เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้
เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนัง ที่พบบ่อยในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ โรคตา
เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก
เรื่องที่ ๗ จิตเวชศาสตร์ และ สุขภาพจิต
เรื่องที่ ๘ สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ
เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกกระดูกข้ามคน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๐ / เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก / มะเร็งหลังจมูก

 มะเร็งหลังจมูก
มะเร็งหลังจมูก

บริเวณหลังจมูก หรือจมูกร่วมคอหอย (nasopharynx) เป็นบริเวณส่วนต่อระหว่างด้านหลังของจมูกกับช่องปาก โดยมีเพดานอ่อน และเพดานแข็งบังไว้ ในขณะที่อ้าปากจะมองไม่เห็นบริเวณนี้ ซึ่งมีความสำคัญ เพราะเป็นตำแหน่งที่เป็นมะเร็งได้บ่อย จากผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ในพ.ศ. ๒๕๒๘ พบว่า เป็นมะเร็งหลังจมูกมากเป็นอันดับที่ ๘ ของมะเร็งทั่วร่างกาย
ก้อนที่ลำคอข้างซ้ายในผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังจมูกหรือจมูกร่วมคอหอย
ก้อนที่ลำคอข้างซ้ายในผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังจมูกหรือจมูกร่วมคอหอย
มะเร็งหลังจมูกนี้พบมากในช่วงอายุ ๔๐-๖๐ ปี เพศชายพบมากกว่าเพศหญิงประมาณ ๓ ต่อ ๑ และพบในคนจีนมากกว่าคนไทย มีผู้รายงานว่า ในฮ่องกง และจีนตอนใต้ พบมะเร็งหลังจมูกบ่อยเป็นอันดับ ๒ ของมะเร็งทั่วร่างกาย
ในระยะแรกไม่แสดงอาการอะไร ไม่มีอาการเจ็บปวด เป็นตำแน่งที่เพดานบังไว้จึงมองไม่เห็นแผลมะเร็ง เมื่อมีอาการ จึงมักจะเป็นมะเร็งอยู่นานแล้ว ประมาณร้อยละ ๘๐ ของผู้ป่วยที่มาตรวจ เนื่องจากมีก้อนที่ด้านข้างของคอ แสดงว่า มะเร็งได้กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอแล้ว อาการอื่นๆ ได้แก่ ปวดศีรษะข้างเดียว เลือดกำเดาไหล คัดจมูก น้ำมูกไหล หูตึง ตาเหล่ แก้มพอง หรือตาโปนข้างเดียว มีก้อนเนื้องอกในจมูก ซึ่งยุ่ยเลือดออกง่าย เพดานนูน เป็นแผลที่เพดาน หรือเป็นแผลที่คอ

การวินิจฉัยอาศัยการตรวจบริเวณหลังจมูก โดยใช้กระจกเงากลมเล็กๆ ส่องดูหลังจมูกในกระจกจะเห็นแผล หรือก้อนมะเร็งได้ชัดเจน อาจใช้กล้องส่องดู โดยผ่านช่องจมูกก็ได้ วินิจฉัยแน่นอนด้วยการตัดชิ้นเนื้อ โดยใช้คีมปากรูปถ้วยขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร ใส่ผ่านช่องจมูกเข้าบริเวณหลังจมูก แล้วตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา การตัดชิ้นเนื้อนี้ไม่เจ็บปวดมาก เพราะพ่นยาชาเฉพาะที่ก่อนตัด
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป