สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 10
เล่มที่ ๑๐
เรื่องที่ ๑ โรคทาง อายุรศาสตร์
เรื่องที่ ๒ โรคติดต่อ และโรคเขตร้อน
เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้
เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนัง ที่พบบ่อยในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ โรคตา
เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก
เรื่องที่ ๗ จิตเวชศาสตร์ และ สุขภาพจิต
เรื่องที่ ๘ สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ
เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกกระดูกข้ามคน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๐ / เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
จมูกเป็นอวัยวะที่สำคัญ คนเราหายใจทางจมูก ในวันหนึ่งๆ เราต้องหายใจสูดอากาศเข้าไปเป็นจำนวนมาก อากาศในที่ต่างกัน มีส่วนประกอบต่างกัน อากาศอาจประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ที่มีประโยชน์ และโทษต่อร่างกาย เช่น ออกซิเจน เชื้อโรคต่างๆ ฝุ่นละออง สารที่ทำให้เกิดการแพ้ ไอเสีย รถยนต์ เมื่อเราหายใจเข้า สิ่งต่างๆ ในอากาศจะผ่านเข้าทางจมูก ผ่านลำคอ หลอดลม แล้วเข้าสู่ปอด ขณะที่อากาศผ่านจมูกจะผ่านโพรงจมูก โพรงจมูกจะทำให้อากาศอุ่นขึ้น และขับสารเหลวออกมาเป็นน้ำมูก ดักสิ่งสกปรกจำพวกเชื้อโรค ฝุ่นละอองไม่ให้เข้าไปในหลอดลมและปอด แต่บางครั้งสิ่งสกปรกก็ผ่านเข้าไปพร้อมออกซิเจน อาจทำให้เกิดโรคแก่อวัยวะที่ผ่าน เช่น ลำคอ หลอดลม และปอดได้
ดังนั้นเราจึงไม่ควรหายใจเอาอากาศที่มีเชื้อโรค ฝุ่นละออง สารที่มีพิษ หรือสารที่ทำให้เกิดการแพ้เข้าไป ควรใช้ผ้าสะอาดปิดจมูกเมื่ออยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองมาก หรือมีสารที่มีพิษ
หูนับเป็นอวัยวะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ใบหู และรูหู ทำหน้าที่รับเสียงผ่านแก้วหูเข้าไปสู่หูชั้นกลาง และชั้นใน ทำให้เราได้ยินเสียง ดังนั้น ถ้าส่วนต่างๆ ของหูได้รับการกระทบกระเทือน หรือได้รับเชื้อโรค เช่น โดนกระแทกแรงๆ ได้ยินเสียงดังมาก มีน้ำเข้าหู ได้รับเชื้อโรค เพราะแคะหูด้วยเครื่องมือสกปรก แคะหูแรงเกินไป อาจทำให้เกิดโรคหูได้ จึงควรหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ เช่น ระวังไม่ให้โดนของแข็ง หรือของแหลมที่หู ไม่ให้น้ำเข้าหู ไม่ แคะหูเอง ถ้ามีขี้หูมากๆ ต้องไปให้แพทย์เคาะให้
เรารับประทานอาหารและน้ำเข้าทางปาก แล้วกลืนสู่ลำคอ หากอาหาร และน้ำมีเชื้อโรคต่างๆ หรือมีสิ่งมีพิษปนอยู่ จะทำให้ปาก ลำคอ กระเพาะอาหาร และลำไส้ เกิดโรคได้ เราจึงควรเลือกรับประทานอาหาร และดื่มน้ำที่สะอาด และไม่มีพิษ

ถ้าเกิดอาการผิดปกติกับหู คอ จมูก ต้องรีบรักษา เพราะถ้าปล่อยไว้จะเป็นมาก จะทำให้ปวดหรืออาจพิการได้
หัวข้อถัดไป