บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 10
เล่มที่ ๑๐
เรื่องที่ ๑ โรคทาง อายุรศาสตร์
เรื่องที่ ๒ โรคติดต่อ และโรคเขตร้อน
เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้
เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนัง ที่พบบ่อยในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ โรคตา
เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก
เรื่องที่ ๗ จิตเวชศาสตร์ และ สุขภาพจิต
เรื่องที่ ๘ สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ
เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกกระดูกข้ามคน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๐ / เรื่องที่ ๗ จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต / บทนำ

 บทนำ
จิตเวชศาสตร์เป็นวิชาแพทย์ ซึ่งเกี่ยวกับการ วินิจฉัยโรค การรักษาการป้องกัน และงานวิจัยโรค หรือความผิดปกติทางจิตใจ (mental disorders)
เนื้องอกของต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอในเด็ก
การสะเดาะเคราะห์ วิธีที่คนสมัยโบราณเชื่อว่าอาจช่วยให้จิตใจผู้ป่วยดีขึ้น
ปัจจุบันงานทางจิตเวชได้ครอบคลุมไปถึงการ รักษาทางจิตเวชในโรงพยาบาลทั่วไป การดูแลรักษาใน ชุมชน การให้คำปรึกษาแนะนำและการร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาล โรงเรียน และกรมประชาสงเคราะห์ เป็นต้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป