การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ / การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

 การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

เริ่มตั้งแต่ตื่นนอน หยิบหนังสือพิมพ์มาอ่าน ปัจจุบันนี้จะพบว่า หนังสือพิมพ์บางฉบับในบ้านเราที่โฆษณาว่า พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฉะนั้นเราจึงอาจจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่เวลาเช้ามืด

เมื่อแต่งตัว เสื้อผ้าที่ใช้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อีก เช่น ผู้ผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนควบคุมการผลิต และวิจัยตลาด เมื่อรับประทานอาหารเช้า อาหารที่รับประทานก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ในทำนองเดียวกับเสื้อผ้า

พอออกจากบ้านเดินทางไปทำงาน ก็มีการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยจัดระบบไฟจราจร ยิ่งกว่านั้น ทางกระทรวงคมนาคมกำลังเตรียมใช้คอมพิวเตอร์จัดทำระบบข้อมูล เพื่อการคมนาคมทั่วประเทศไทย

เมื่อถึงที่ทำงาน อาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หลายเรื่อง โทรพิมพ์ที่หลายสำนักงานสั่งมาติดตั้ง ก็ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาเกือบล้านบาท ถ้าจะโทรศัพท์ทางไกลติดต่อต่างประเทศ ก็คงต้องผ่านคอมพิวเตอร์บ้างไม่มากก็น้อย บางประเทศโทรพิมพ์ทางไกลเป็นระบบอัตโนมัติ จัดโดยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ถ้าจะจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของบริษัทการบินก็อาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วย โดยที่เราไม่ทราบ

ส่วนผู้อยู่ทางบ้าน อาจจะได้รับใบเรียกเก็บเงินค่า ประปา ไฟฟ้า หนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์ โดยคอมพิวเตอร์ การจ่ายกับข้าวในบ้านเราอาจไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มากนัก แต่ในสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น มีตลาดที่ใช้คอมพิวเตอร์มากมายหลายแห่ง การไปต่อทะเบียนรถ ไปธนาคาร ก็อาจจะได้ใช้บริการเงินด่วน หรือบริการคอมพิวเตอร์อื่นๆ อีก
ในประเทศอุตสาหกรรมมักจะติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ในเครื่องใช้หรือยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เป็นต้น
ในประเทศอุตสาหกรรมมักจะติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ในเครื่องใช้หรือยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เป็นต้น
ฉะนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า ในสมัยนี้ ไม่ว่าเราต้องการจะเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ตาม คอมพิวเตอร์ก็อาจจะมาเกี่ยวข้องกับเรา โดยที่เราไม่ทราบ

ในประเทศอุตสาหกรรมอย่างสหรัฐอเมริกาขณะนี้เป็นที่ยอมรับกันว่า ทุกบ้านจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือไมโครโปรเซสเซอร์อยู่ โดยเฉลี่ยบ้านละสามเครื่อง คือ ในรถยนต์บ้าง ในเครื่องไฟฟ้าต่างๆ เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์บ้าง

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทผลิตหุ่นยนต์ออกมาขายสามารถทำงานต่างๆ เช่น กวาดบ้าน ล้างชาม ทำกับข้าว เลี้ยงลูกให้ได้ สำหรับบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกานั้น หุ่นยนต์ดังกล่าวคงเหมาะสม แต่สำหรับบ้านเรา ก็คงจะต้องพิจารณากันอีกหลายแง่หลายมุม

เวลาไปหาความบันเทิงอาจจะพบการใช้คอมพิวเตอร์ หลายกรณี เช่น มีการนำคอมพิวเตอร์ไปทำเป็นตัวตลก มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำภาพยนตร์ การ์ตูน ช่วย แต่งเพลง ช่วยเขียนรูป มีการใช้คอมพิวเตอร์เล่นหมาก กระดานเล่นเกมต่างๆ ทางจอโทรทัศน์คอมพิวเตอร์ มีการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับถ่ายรูปคนพิมพ์ลงบนเสื้อผ้า และมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมแสงสีในการแสดง เป็นต้น

เวลาไปดูกีฬาก็มีการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น ในการ แข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asain Games) และซีเกมส์ (SEA Games) ซึ่งได้จัดขึ้นในประเทศไทย ก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยรายงานสรุปผลการแข่งขันจากสนามต่างๆ ทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
หัวข้อก่อนหน้า