เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ / เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ประมาณ ๔๐ กว่าปีมานี้ ทางชีววิทยา ดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สนใจวิธีการสร้างภาพแสดงรายละเอียดภายในของวัตถุจากการฉายภาพ (projection) ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ ๒ ภาพขึ้นไป ด้วยการผ่านรังสีเอกซ์ หรือรังสีแกมมา เข้าไปในวัตถุนั้น แล้วนำผลลัพธ์มาทำภาพกลับ จะได้ภาพหน้าตัดของวัตถุนั้นกลับคืน เรียกว่า "โทโมแกรม" (tomogram) ถ้าต้องการภาพ ๓ มิติก็ให้ถ่ายภาพโทโมแกรมจำนวนมากมาเรียงซ้อนกัน
การใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ถ่ายภาพหน้าตัดบริเวณศีรษะ
การใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพหน้าตัดบริเวณศีรษะ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ กอดเฟรย์ เฮาน์สฟิลด์ (Godfrey Hounsfield) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษทำงานอยู่กับบริษัท อีเอ็มไอ จำกัด ณ เมืองเฮส์ (EMI Limited of Hayes) มิดเดิลเซ็กซ์ (Middlesex) ประเทศอังกฤษ ได้จดสิทธิบัตร ที่กรุงลอนดอนประกาศกรรมสิทธิ์เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ให้ชื่อเรียกว่า "อีเอ็มไอสแกนเนอร์" (EMI scanner) ใช้ถ่ายภาพสมองของมนุษย์ เพื่อตรวจดูเนื้องอก พยาธิ เลือด ออกในสมอง และความผิดปกติอื่นๆ ในสมอง ต่อมาได้ พัฒนาให้ถ่ายภาพหน้าตัดได้ทั่วทั้งร่างกายเรียกชื่อว่า "ซีเอที" หรือ "คอมพิวเตอร์ไรซ์แอกเซียลโทโมกราฟิกสแกนเนอร์" (CAT; computerized axial tomographic scanner หรือ computer-aided axial tomographic scanner) ซึ่งคน ไทยเรียกง่ายๆ ว่า "เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์" โดยใช้ หลักการที่ว่า เครื่องเอกซเรย์ฉายแสงเป็นจังหวะไปรอบๆ   ร่างกายของมนุษย์ ที่ต้องการถ่ายเอกซเรย์ และเครื่องรับแสงเอกซเรย์ที่อยู่ตรงข้าม จะเปลี่ยนแสงเอกซเรย์ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เข้าไปเก็บไว้ในจาน หรือแถบแม่เหล็ก แล้วนำสัญญาณไฟฟ้าเหล่านี้ เข้าไปวิเคราะห์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาก็นำไปเก็บในส่วนความจำ และพิมพ์ภาพออกมา หรือแสดงเป็นภาพทางจอโทรทัศน์
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป