เครื่องอัลทราโซนิกสแกนเนอร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ / เครื่องอัลทราโซนิกสแกนเนอร์

 เครื่องอัลทราโซนิกสแกนเนอร์
เครื่องอัลทราโซนิกสแกนเนอร์

ในปัจจุบันได้มีการใช้คลื่นเหนือเสียง (ultrasonicwave) เข้าตรวจสอบร่างกาย เพื่อใช้เป็นเครื่องช่วยวินิจฉัยโรค โดยไม่ต้องระมัดระวังอันตรายเหมือนแสงเอกซเรย์
แผนภาพแสดงการทำงานของเครื่องอัลทราโซนิกสแกนเนอร์
แผนภาพแสดงการทำงานของเครื่องอัลทราโซนิกสแกนเนอร์
เครื่องส่งคลื่นเหนือเสียง จะส่งคลื่นผ่านเข้าไปในร่างกายมนุษย์แผ่เป็นมุมกว้างถึง ๗๐ องศา แล้วมีคลื่นกลับคืนมาสู่เครื่องรับ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้า ป้อนให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทำการวิเคราะห์ เมื่อได้ผลลัพธ์ก็นำออกมาแสดงผลทางจอโทรทัศน์

เมื่อใช้เครื่องนี้ตรวจสอบหัวใจ สามารถตรวจสอบถึงผนังหัวใจห้องล่าง (ventricular wall) หัวใจห้องขวาบน (right atrium) การเครื่องไหวของลิ้นหัวใจ (cardiac valve) องค์ประกอบ และการทำงานอื่นๆ ของหัวใจ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป