การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของยานพาหนะ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ / การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของยานพาหนะ

 การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของยานพาหนะ
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของยานพาหนะ

ในปัจจุบันได้มีการนำไมโครโพรเซสเซอร์มาควบคุมระบบไฟฟ้า และเครื่องยนต์ของยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน เป็นต้น โดยควบคุมแรงดันไฟฟ้า การปิดเปิดโคมไฟ ประจุแบตเตอรี่ ส่วนผสมระหว่างน้ำมันกับอากาศ การจุดระเบิดในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ การแสดงระดับน้ำมันเชื้อเพลิง อัตราเร็ว ระยะทางของการเดินทาง สัญญาณเตือนสิ่งผิดปกติของเครื่องยนต์ สัญญาณเตือนว่า มีการชนกัน และการควบคุมระบบเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น การควบคุมเหล่านี้เป็นไปตาม ชุดคำสั่งที่เขียนสั่งไว้ ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเครื่องยนต์เพียงบางส่วน หรือทั้งหมด ก็สามารถทำได้ ด้วยการเปลี่ยนชุดคำสั่งใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบทางกลของระบบ

รถยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับมากมาย เช่น จอภาพแสดงความเร็วของรถ เวลา ปริมาณน้ำมัน แผนที่เส้นทาง ฯลฯ ในขณะเดียวกัน ผู้ขับจะสามารถใช้นิ้วแตะที่ปุ่มรายการบนจอภาพ เพื่อเปิด ปิดวิทยุปรับอุณหภูมิภายในรถ ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องยนต์ และตรวจดูตารางการเดินทางที่ตั้งไว้ได้ด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป