การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เป็นส่วนประกอบในของเล่น - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ / การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เป็นส่วนประกอบในของเล่น

 การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เป็นส่วนประกอบในของเล่น
การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เป็นส่วนประกอบในของเล่น

บริษัททำของเล่นหลายบริษัท ได้ผลิตของเล่นที่ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องช่วยในการเล่น เพื่อความสนุกสนาน ฝึกการตัดสินใจ หรือฝึกประสาท โดยผลิตออกวางขายในตลาดหลายปีมาแล้ว เช่น การเล่นไล่ติดตามเรือดำน้ำ การเล่นสงครามทางเรือ การเล่นหมากรุก และการเล่นแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น

เมื่อได้มีการผลิตไมโครโพรเซสเซอร์ขึ้นมาและมีราคา ถูกมาก ทำให้มีวิวัฒนาการในการผลิตของเล่นเพิ่มมากขึ้น โดยของเล่นบางอย่างใช้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นส่วนแสดงผล เรียกว่า เกมวีดิทัศน์ (video game) ซึ่งมีการเล่นหลายอย่าง เช่น การเล่นเทนนิส การเล่นโบว์ลิง การเล่นสงครามรถ ถัง และการเล่นตำรวจจับผู้ร้าย เป็นต้น

แม้ว่าของเล่นที่ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์จะมีข้อแตกต่าง กันที่ชุดคำสั่งและเครื่องควบคุม แต่หลักการนั้นคล้ายกัน

เครื่องเล่นที่ได้รับความสนใจมากอย่างหนึ่ง คือ เครื่องเล่นหมากรุก สามารถใช้เล่นแข่งขันกันระหว่างบุคคล หรือแข่งขันกับเครื่อง โดยสามารถกำหนดให้เครื่องเล่นเล่น ในระดับต่างๆ ตามชุดคำสั่งที่เขียนไว้ เครื่องเล่นหมากรุกนี้ สามารถบอกว่า ควรจะเดินหมากตัวใดไปตาใด ถ้าเดินแล้ว แพ้ เครื่องเล่นหมากรุกบางเครื่องจะจำไว้และไม่เดินเช่นนั้น อีกเมื่อเล่นไปหลายกระดานต่อเนื่องกัน เครื่องเล่นหมากรุก อาจจะช่วยให้ท่านเล่นชนะคู่แข่งขันได้
หัวข้อก่อนหน้า