สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ในเมืองไทยมักจะมีหุ่นไล่กา ทำรูปร่างเหมือนคนทั้งตัว ทำหน้าที่เฝ้าข้าวในนา เพื่อให้นกกากลัว ไม่กล้ามาจิกกินเมล็ดข้าวจากรวง
 
ในบ้าน อาจจะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมา ให้มีรูปร่างคล้ายๆ คน มีกลไกเดินได้ หยิบของจากตู้เย็นมาส่งให้ได้ ในบ้านเรา ได้มีการสั่งหุ่นยนต์แบบนี้ เข้ามาศึกษาหลายตัว และได้สร้างขึ้นเองบ้างแล้ว

ใน
โรงงานอุตสาหกรรม ก็มีการใช้หุ่นยนต์ช่วยทำงานต่างๆ แต่หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างเหมือนคน มีเพียงแขนเดียว ทำหน้าที่หยิบจับตะปูควงไปใส่รูแล้วขันให้แน่น หรือทำหน้าที่หยิบเครื่องพ่นสีไปพ่นสีรถยนต์ หุ่นยนต์ประเภทนี้ ในบ้านเราได้มีการทดลองสร้างกันบ้างแล้ว
หัวข้อถัดไป