การเลี้ยงสัตว์และการประมงบนที่สูง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขาและการเกษตรที่สูง / การเลี้ยงสัตว์และการประมงบนที่สูง

 การเลี้ยงสัตว์และการประมงบนที่สูง
การเลี้ยงสัตว์และการประมงบนที่สูง

นอกจากการปลูกพืชแล้ว การเลี้ยงสัตว์บนที่สูงก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยพยายามใช้ประโยชน์จากความหนาวเย็นของอากาศ ให้มากที่สุด สัตว์บางชนิด เช่น แกะ และวัวพันธุ์ต่างประเทศจะเจริญเติบโตได้ดีบนที่สูง จึงอาจเหมาะ สำหรับโครงการผสมพันธุ์สัตว์ หรือโครงการเลี้ยงวัวพันธุ์ต่างประเทศ การเลี้ยงไหมบนที่สูงก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สำคัญ อากาศเย็นจะช่วยให้สามารถเลี้ยงไหมพันธุ์แท้ และทำการผลิตไข่ไหมลูกผสมได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ โครงการประมงน้ำเย็น ซึ่งทำบนที่สูง ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกัน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้ทำการสำรวจปลาในลำธารต่างๆ บนที่สูง และทดลองเลี้ยงปลาไนทรงเครื่อง ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ และในเวลาเดียวกัน กรมประมง โดยความสนับสนุนของโครงการหลวง ก็ได้เริ่มโครงการประมงน้ำเย็นขึ้น ที่บ้านแม้วขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ดังกล่าวนี้ อยู่ประมาณครึ่งทางของทางไปยอดดอยอินทนนท์ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร กรมประมงได้ทดลองเลี้ยงปลาหลายชนิด เพื่อศึกษาชนิดของปลาที่มีความเหมาะสม ที่จะเลี้ยงในที่อุณหภูมิต่ำได้ดี ซึ่งต่อมาได้พบว่า ปลาที่มีการเจริญเติบโตได้ดี คือ ปลานิล ปลาไน ปลาไนทรงเครื่อง และปลาจีน นอกจากปลาเหล่านี้แล้ว กรมประมงยังได้ทดลองนำเอาปลาจากต่างประเทศที่ชอบอากาศเย็น เช่น ปลาเทราต์ มาทดลองอีกด้วย
ปลาไนทรงเครื่อง
ปลานิล
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป